Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1200-1480 (1175-1275 Senromansk og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Isefjordsværkstedet (o. 1460-1480) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Uvelse Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kristus/Jesus (Guds søn) og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad og bånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Over hvælv er kalkmalerierne fragmentarisk bevaret, men fortæller sammen med tidligere afdækkede fragmenter nede i kirken, at i det mindste hele koret har været udsmykket af Isefjordværkstedet. Vigtig i sammenhængen er, at der under disse kalkmalerier er fundet et meget fragment, der viser, at koret inden Isefjordværkstedets udsmykning, stod i blank mur med enkelte markeringer i hvidt, synligt ved et bueslag på østvæggen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret maleri på alle korets vægge. Malerierne er nedbrudte af aktive salte. Farve- og malebund sidder løs. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Uvelse Kirke består af apsis, kor og skib, der i vestenden har rester af et samtidigt, jævnbredt tårnparti, alt er opført omkring 1200 i munkesten med buefriser udvendigt både på apsis, kor og skib. Kor og skib fik i senmiddelalderen indbygget henholdsvis ét og to krydshvælv. Det sengotiske våbenhuset mod syd er rejst i munkesten på markstensfundament. Tårnoverdelen med formentlig samtidigt krydshvælv er en ombygning o. 1600. Den nordlige fladloftede tilbygning fra 1742 mere end fordoblede skibets gulvareal. Kirken står i blank mur bortset fra skibets arkadefrise og detaljer på tårnet, som står hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hillerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links