Ornamentik.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1520-1530 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamentik.
.

Kalkmalerierne i Strø Kirke forestiller indskrifter, vrængefigurer og masker, helgener og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, strøornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, krabbeblad, ranke, blad og bånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. En smuk, men overvejende ornamental udsmykning, der dog har indskrifter, som afspejler senmiddelalderens fromhedsliv.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Korhvælvets ornamentale udsmykning og figurmaleriet på korets sydvæg har behov for istandsættelse. Maleriet på væggen er tilsmudset. Blandt andet som følge af placering af elektrisk varmepanel på væggen under maleriet.

Kirken

Strø Kirke har romansk kor og skib, som er opført i rå kampesten på kampestenssyld og med hjørnekvadre i granit, frådsten, kridt og jernal. Den oprindelige romanske apsis styrtede sammen i 1738 og blev erstattet af en tresidet østafslutning i små røde mursten. Hvælvet i koret er formentlig fra sidst i 1300-tallet, mens hvælvene i skibet formentlig er fra første del af 1400-tallet. Vesttårnet er opført i munkesten på en syld af kløvede kampesten og har samtidigt hvælv i tårnrummet. Det sengotiske sakristi på korets nordside er i samme materialer som tårnet og har formentlig aldrig haft hvælv. Våbenhuset på skibets sydside er opført i 1769 som erstatning for et tidligere våbenhus i bindingsværk.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hillerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links