Luthersk Missions Højskole blev stiftet i 1923 med fokus på udviklingen af praktiske færdigheder inden for landbrug for mændene og husholdning for kvinderne. I dag er højskolen en bibel- og folkehøjskole, hvor vægten er lagt på bibelskolen.
.

I Hillerød Kommune er 75 % medlemmer af folkekirken i 2017, hvilket næsten svarer til landsgennemsnittet på 75,9 %. Hillerød Provsti ligger i Helsingør Stift og har 20 sogne (heraf 5 fra Allerød Kommune) fordelt på 14 pastorater med 30 præster og 16 menighedsråd. Der er sogne med udpræget grundtvigiansk eller missionsk præg, ligesom der er flere aktive folkekirkelige sogne, som fx løbende har deltaget i flygtningedebatten med fælles initiativer. Den katolske kirke har Katolsk Kirkecenter i Hillerød, knyttet til Sankt Vilhelms Kirke, som blev etableret i 1986.

Siden vækkelsestiden i midten af 1800-tallet har grundtvigianismen og Indre Mission sat deres præg på kommunen. Den grundtvigske præst, digteren Jens Christian Hostrup var fra 1862 præst i det nuværende Frederiksborg Slotssogn. Han boede i en af landets ældre præstegårde fra 1671, der i dag hører til Hillerød Sogn. Hostrup fik stor betydning for højskolemanden Holger Begtrup, der førte den grundtvigske arv videre og i 1895 dannede Frederiksborg Højskole. Skolen blev i 1937 slået sammen med Grundtvigs Højskole, der er Sjællands ældste højskole fra 1856. I 1909 havde skolekredsen ved højskolen dannet Frederiksborg Frimenighed med kirke bygget af Skagensarkitekten Ulrik Plesner. I 1958 blev frimenigheden til valgmenighed og filial af Københavns Valgmenighed. Byudviklingen tog fart i 1970’erne, og da det nye Ullerød Sogn blev oprettet i 1972, overtog sognets nye menighedsråd valgmenighedskirken, der fik navnet Ullerød Kirke, idet valgmenigheden stadig bevarede brugsret til kirken.

Indre Mission har missionshuset Bethlehem, der dog blev sat til salg i 2017. Luthersk Mission har missionshuset Bethania og højskole med tilknyttet bibelskole, stiftet i 1923, samt friskolen Johannesskolen, oprettet i 1972. Inden for Luthersk Mission er man uenige om tilknytningen til folkekirken, hvorfor medlemmerne er delt mellem folkekirken og selvstændige frimenigheder. I Hillerød holder frimenigheden, der er oprettet i 1998, til på Johannesskolen. Pinsekirken har Efterskolen Alterna og Frikirken Hillerød. Apostolsk Kirke er repræsenteret med Hillerød Menighedscenter.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Hillerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund