I Den grønlandske Chronica (1608) besang Claus Christoffersen Lyschander byggeriet af Frederiksborg Slot, som også senere blev besunget af Claus Frimann i Frederiksborgs Egn og Udsigten fra samme (1783), mens Johan Ludvig Heiberg i versromanen Frederiksborg (1842‑45) digtede om en erotisk udflugt til stedet. I 1859 nedbrændte slottet, og »Kongen, han er husvild nu«, skrev Christian Richardt i digtet »Frederiksborg«. »Gud, see naadig til os ned«, skrev Viggo Stuckenberg i et digt med samme emne. Kongen så nådigt ned til dramatikeren og præsten Jens Christian Hostrup, som blev slotspræst i 1862, mens genopbygningen af slottet var i fuld gang. Her indledte han et samarbejde med Morten Pontoppidan, som i 1878 grundlagde en højskole i Freerslev sydvest for Hillerød. Hans bror Henrik Pontoppidan, der havde undervist på højskolen, flyttede i 1902 til Hillerød, hvor han, som han skriver i sine livserindringer Familjeliv (1940), var »tiltrukket baade af den vidunderlige Omegn og af Byens ualmindeligt gode Skoleforhold«. Her oplevede han tiden omkring Systemskiftet 1901, men i Hillerød gik livet »sin vante Gang lige til den uforandrede Overholdelse af Byens to aarlige, fra Fædrene nedarvede Festdage med Musik paa Torvet og Fællesspisning i Borgerklubben, den ene i Anledning af Kongens Fødselsdag, den anden paa Grundlovsdagen«. Under sine seks år i Hillerød afsluttede han Lykke-Per (1898‑1904). En mindeplade på Grønnegade 23 i Hillerød fortæller, at Jakob Knudsen og hans familie boede her 1904‑09. Forfatteren blev med sit enorme korpus, sin slidte grønlige jakke og sine store træskostøvler lidt af en gadefigur. I Jyder (1915) optrykte han teksten »Stavnsbaandets Løsning« med den omhyggelige undertitel: »Iagttagelser fra Udsigtsbænken ved Mindestenen for Chr. D.F., Greve af Reventlow, i Frederiksborg Slotshave«.

Katrine Marie Guldager, som voksede op i bofællesskabet Sættedammen syd for Hillerød, fortæller i novellesamlingen Nu er vi så her (2009), at byen i hendes barndom stadig var præget af bønderne fra oplandet, der om lørdagen kom ind for at handle »iført træsko og tøj, der lugtede af landbrug«.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Hillerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Litteratur