Frederiksbroen, set fra sydvest
.
Detail af inskription, set fra sydvest
.
Fortidsminde set fra nordøst
.

Faktaboks

Kommune
Odense Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
361610
Sted- og lokalitetsnummer
080407-234
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Umatr. gadeareal. Frederiksbroen. Fredningen omfatter de fire støbejernsbuer under broen og støbejernsrækværket. På rækværkets nederste dragere midt på broens facader mod vest og øst er følgende inskription: ÅR 1844 UNDER KONG CHRISTIAN VII'DES REGERING BLEV DENNE FØRSTE JERNBRO I DANMARK OPFØRT AF JERNSTØBER M. P. ALLERUP OG MURERMESTER FROST UNDER BESTYRELSEN AF INGENIØRKAPTAJN RECKE

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrederiksbroen. Støbejern. Ikke omfattet af § 48. Beskrev den i august. ** Seværdighedsforklaring ** Landets ældste støbejernsbro med velbevarede buer.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links