Området med klosterets afgrænsning mod Albanigade
.
afgrænsning mod udgravning
.

Faktaboks

Kommune
Odense Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
361616
Sted- og lokalitetsnummer
080407-152
Anlæg
Embedsbolig, Middelalder (dateret 1500 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: 412 og umatr. gadeareal af Odense bygrunde Odense adelige Jomfrukloster = Den middelalderlige bispegård. De under nuværende jordoverflade bevarede levn af den middel- alderlige bispegård må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.

Undersøgelseshistorie

1972
Museal prøvegravning - Odense Bys Museer
1975
Museal udgravning - Odense Bys Museer
1977
Museal prøvegravning - Odense Bys Museer
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDen middelalderlige bispegård. Kaldes idag Odense adelige jomfrukloster. Underjordisk ruin. Intet at bemærke.
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2009
Planlagt byggeri/anlæg - Odense Bys MuseerI forbindelse med restaureringsprojekt for anlægget ønskes gennemført en række forundersøgelser som led i projekteringen. Museet fremsender budget og anmodning om dispensation til godkendelse.
2009
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2010
Museal udgravning - Odense Bys MuseerUndersøgelsen har bridraget med væsentlige oplysninger om Jens Andersen Beldenaks bispegård fra 1504-1508.
2010
Byggeri og anlæg - Odense Bys Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links