oversigtsplan
.
Kirkegården ved Walkendorffs kapel
.

Faktaboks

Kommune
Odense Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
361612
Sted- og lokalitetsnummer
080407-100
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Kirkegård, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1199 e.Kr.); Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Møntfund, Udateret (dateret 1000 e.Kr. - 1099 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Umatr. kirkgårdsareal (Sct. Knuds kirke) Umatr. gade- og pladsareal (Sct. Knuds plads) begge Odense bygrunde Det ældste Sct. Knuds kirke De under nuværende jordoverflade bevarede levn af den ældste Sct. Knuds kirke må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.

Undersøgelseshistorie

1982
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Byggeri og anlæg - Bymuseet Møntergården
1984
Museal udgravning - Bymuseet MøntergårdenVed domkirkekorets østgavl og dets NØ-hjørne fandtes i 2 søgegrøfter C.G.Schultz's gamle udgravninger, fundamentsgrøft og rester af 3 murede begravelser.Der mangler en fundanmeldelse og et kort med afsætning.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDen ældste Sct. Knuds kirke, underjordisk ruin. Intet at bemærke. Ingen fotos.
1993
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1993
Diverse sagsbehandling - Odense Bys Museer
1993
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1993
Museal udgravning - Bymuseet Møntergården
1998
Byggeri og anlæg - Odense Bys Museer
1998
Planlagt byggeri/anlæg - Odense Bys Museer
1998
Museal prøvegravning - Odense Bys Museer
1998
Museal udgravning - Odense Bys Museer
1998
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingFP 5877, Knud d. Store (HBG 53) og Hardeknud (Hbg. 41)1000-tallet fundet under udgravning.
1999
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2000
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling7 mønter fundet under udgravning (FP 6224),1 stk Svend Estridsen (Hbg.38), 1 stk. Erik Lam (Hbg. 2), 1 stk. Knud VI (Hbg. 26), 1 stk. Valdemar II (Hbg. 42b), 1. stk. Erik Menved (MB 398), 1 stk. Erik af Pommern kobbersterling, 1 stk. ubestemt.
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Uspecificeret museal aktivitet - Odense Bys Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links