Faktaboks

Kommune
Odense Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
361631
Sted- og lokalitetsnummer
080407-350
Anlæg
Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2017
Museal restaurering - KulturstyrelsenAlbani Torv 11 er en middelalderlig bygningsdel, der stammer fra en bygning opført omkring år 1420 og dets ældst kendte ejer var Jep Pedersen Pape, der var, sognepræst i Lunde og kannik i Odense i 1500-tallts anden halvdel. Bygningen lå oprindeligt i Overgade 3. I forbindelse med etableringen af Thomas B. Thriges Gade blev de middelalderlige bygningsdele i 1971 flyttet c. 16 meter mod syd. I forbindelse med flytningen blev bygningsdelen restaureret og forstærket med delvis nymuring af beskadiget murværk. Grundet byfornyelse i det centrale Odense blev ruinen i 2017 igen flyttet, denne gang c. 15 m mod vest og 4,5 m mod nord.
2018
Tinglysning - KulturstyrelsenRuinen på Albani Torv, Odense. Fredningen omfatter de bevarede dele af et middelalderligt stenhus, som tidligere har været hovedbygning i en større ejendom beliggende i Overgade 3.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links