Faktaboks

Friedrich Ehbisch
Død
6. maj 1748
Titel
Billedhugger, stukkatør
Virkested
Danmark

Biografi

Friederich Ehbisch var måske oplært hos Christian Nerger, hvis virtuose akantusbarok han videreudviklede. Samtidig demonstrerede han tidligt et kendskab til den franske båndværksstil. Ligesom Nerger arbejdede E. både i stuk, sten, metal og træ. Som hofbilled- og stenhugger arbejdede han ofte ved Frederik IVs forskellige byggeforetagender både med selvstændige værker og i forbindelse med talrige istandsættelser. E.s vigtigste indsats var udførelsen af inventar til flere kirker og kapeller dels i Viborg og København efter de store bybrande 1726 og 1728, dels til forskellige kongelige slotte. Kun lidt heraf er bevaret, men flere arbejder blev publiceret i Laurids de Thurahs Den danske Vitruvius og inspirerede herigennem til kirkeinventar i provinsen og i Norge.

Mens E.s altertavler var en videreførelse af portaltypen, der var udviklet af Lambert van Haven og Nicodemus Tessin d.y., repræsenterede hans prædikestole, især ikonografisk, en vigtig fornyelse. Motiverne, hvor vægten blev lagt på pilgrimsmyten og tanken om Kristi efterlignelse, demonstrerer E.s kendskab til bibeleksegese og andagtslitteratur på overgangen fra senortodoksi til pietisme. Trods omfattende aktivitet, især før 1740, sad E. i sine sidste år i trange kår, hvilket boopgørelsen 1748 af hans ejendom Åbenrå nr. 25 i København vidner om. Antagelig føltes hans arbejder forældede, da en ny generation af kunstnere under Christian VI introducerede rokokoen.

Genealogi

Ehbisch, (Johan) Friederich, ca. 1672-1748, billedhugger og stukkatør. *ca. 1672 i Kbh ., ?6.5.1748 smst., begr. smst. (Petri). Forældre: Urtegårdsmand hos dronn. Sofie Amalie, Hans Ebisch og dronn. fhv. kammerjomfru Anchen (Anna) Nundorf. ~med Salome Catharine NN, *ca. 1689, ?3.7.1745 i Kbh., begr. smst. (Petri).

Videre læsning

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links