På en februardag er to motionsløbere på vej ned mellem de stynede lindetræer til kanalerne, som snor sig rundt i den centrale del af Frederiksberg Have.

.

Friluftslivet i Frederiksberg Kommune koncentrerer sig især i parkerne, hvoraf Frederiksberg Have og Søndermarken er udpeget som grønne kiler i Fingerplan 2013. Dertil kommer de grønne stier og parkforløb uden for parkområderne.

Den Grønne Sti blev i 2013 tildelt Byplanprisen. En anden grøn stiforbindelse er Kærlighedsstien, som løber parallelt med jernbanesporet mellem Peter Bangs Vej og Roskildevej. Derudover er der etableret en hjertesti gennem parkanlægget Grøndalen i nordvest. Ud over motion giver stien mulighed for naturoplevelser, idet der langs stiforløbet bl.a. er opsat fuglekasser og insekthoteller, mens der omkring nogle mindre vandhuller er udsået særligt bivenlige blomster.

Kommunen ønsker at udvikle offentlige lege- og motionsarealer fordelt over hele Frederiksberg. Det skal sikre borgerne hurtig og nem adgang til leg og motion inden for kort afstand af bolig eller arbejde. I dag findes der 18 offentlige legepladser, 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5 boldbaner og 9 større græsarealer til fri leg og motion i parker og grønne anlæg. Derudover er der opstillet motionsredskaber flere steder i forbindelse med byens grønne rum og løberuter.

Da Frederiksberg mangler strandarealer inden for kommunegrænsen, deltog den daværende amtskommune i planlægning og finansiering af Amager Strandpark. Siden strandparken blev indviet i 2005, har den været velbesøgt af Frederiksbergs borgere, som på gode sommerdage udgør op til 20 % af de besøgende.

Der er ingen naturskoler på Frederiksberg. I stedet afholder kommunens naturvejledere arrangementer for både kommunens institutioner og offentligheden ved bl.a. naturbaserne ved Norske Hus i Søndermarken og Naturcenter Amager Strand i strandparken. Derudover benytter skoler og dagtilbuddene bl.a. naturbasen i Naturcenter Herstedhøje i Albertslund Kommune.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Frederiksberg Kommune

Se alle artikler om Friluftsliv