Under overskriften »Liv og Lys i Søndermarken « udformede GHB Landskabsarkitekter i 2011 en 2,5 km lang løberute med indbygget belysning og digitale funktioner til intervaltræning i den gamle have. Undervejs blev der indlagt fire aktivitetspunkter, som kan bruges til både motion og leg.

.

Over for Frederiksberg Slot, syd for Roskildevej, ligger Søndermarken, der i 1700-tallet blev etableret som et stramt symmetrisk barokanlæg med udgangspunkt i slottet. Omkring 1708 blev der plantet alléer i et patte-d’oie-system, en såkaldt gåsefod, hvor tre alléer ud for slottets indgangsside udgår fra samme punkt. I gåsefodens midterallé over for Frederiksberg Slot lå et langt vandbassin, der tjente som reservoir for bl.a. kaskadeanlægget. Kaskaderne blev med tiden opgivet, og på plænen i indgangsaksen findes i dag et cirkulært springvand. Haven blev 1785‑88 omlagt til en romantisk landskabshave efter engelsk forbillede. Under ledelse af slotsgartner Peter Petersen blev stierne bugtede, og der blev udgravet en snoet »elv«. Desuden blev der opført tempel, grotte, bro, vandfald og lysthuse. I 1852 blev Søndermarken åbnet for offentligheden.

Søndermarken fik 2011‑13 et løft af GHB Landskabsarkitekter, så den i dag fremstår med et nyt parterre over for slottet og en motionsrute på 2,5 km med indbyggede digitale funktioner. Arkitekterne Rubow og Galster gentolkede derudover de fire bygningsværker: Favnbrændehuset og Eremithytten samt Kuglehytten og Den Kinesiske Pavillon. Kildegrotten blev istandsat og genudsmykket af billedkunstner Marit Benthe Norheim, mens Norske Bro blev rekonstrueret, og søen oprenset. I dag fremstår Søndermarken som et moderne grønt åndehul på Frederiksberg Bakke med reminiscenser fra såvel den barokke som den romantiske have.

Der er tradition for at bruge Søndermarken til koncerter. I perioden 1993‑2004 var det en tilbagevendende begivenhed, at Det Kongelige Teater afholdt en operakoncert her, når teateret tog på sommerturné. Siden har andre musikfestivaler taget over, fx Sommertid i Søndermarken, der afholdes i juni.

Videre læsning

Læs mere om parker og grønne områder i Frederiksberg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur