Lindevangsparken er en park på Frederiksberg i kvarteret omkring Flintholm. Parken ligger øst for Lindevangskolen og er kvarterets største grønne område. Den har en stor legeplads og en vandlegeplads. Ved en renovering 2014‑15 kom den til at indgå i Frederiksberg Kommunes klimatilpasningsprojekt, og i tilslutning hertil blev der skabt et nyt byrum, Sløjfen, på en tidligere sporvognsvendeplads.

Børn leger på en scene i Lindevangsparken på hjørnet mellem Finsensvej og Dalgas Boulevard. Under scenen skjuler sig et forsinkelsesbassin, som skal aflaste kloakkerne i tilfælde af skybrud. Scenen er en del af den renovering af parken, som Marianne Levinsen Landskab stod for i forbindelse med et klimatilpasningsprojekt i 2015. Samtidig blev der sydøst for parken etableret en ny plads, Sløjfen, hvor der er opført en ca. 78 m lang, spiralformet vandmur. Under Sløjfen findes yderligere et forsinkelsesbassin, som kan opfange store mængder regnvand.

.

Videre læsning

Læs mere om parker og grønne områder i Frederiksberg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur