Landbohøjskolens Have er tegnet af J.A. Bentzien og blev anlagt 1857‑58 i biedermeierstil med slyngede gange. Den rummer både arboret og forskellige særhaver som Georg Georgsens rosenhave fra 1928, der i 1995 blev genskabt af Jane Schul. Bag hovedbygningen ligger en fornem »square« med plæne og mægtige plataner. Hovedindgangens forplads er tegnet i 1994 af Andreas Bruun og har sandstensbelægning, springvand og formklippede buksbom.

Hvor placeringen af den tidligere Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu en del af hhv. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet) i en tæt bebygget kommune i dag kan undre, lå skolen ved sin anlæggelse i 1858 på grænsen til »landet« lige uden for København. Landbohøjskolens Have rummer stadig samlinger af forskellige have- og kulturplanter, ligesom man her kan finde den mere eller mindre vildtvoksende snylteplante vedbendgyvelkvæler.

Videre læsning

Læs mere om parker og grønne områder i Frederiksberg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur