Det Falsterske Dige, som her ses ved Bøtøskoven, er et 17,5 km langt dige langs Falsters østkyst. Digearealet ejes af et digelav, der omfatter både fastboende og sommerhusejere i det bagvedliggende område, som beskyttes mod oversvømmelse. Digelavet står for digets vedligeholdelse og kystbeskyttelsen, mens Guldborgsund Kommune sørger for, at cyklister og gående kan færdes ad en sti på selve digekronen.
.

I Guldborgsund Kommune er der gode muligheder for et aktivt friluftsliv. Der er et netværk af stier, aktivitets-, telt- og shelterpladser.

Der er etableret skiltede vandre- og cykelruter efter forskellige koncepter. Et eksempel er Motionsslangen – et fuldt skiltet maraton omkring Nykøbing F og ind til skovene på Midtfalster. Vandreruten Den Danske Klosterrute løber igennem kommunen. Af særlige vandreruter kan her fremhæves de mindre lokale ruter, som er etableret i samarbejde med Spor i Landskabet. Her findes ikke mindre end syv ruter. Den længste er Bøtø Nor på ca. 15 km. Langs alle ruterne er der skiltning, borde og bænke og enkelte steder fugleskjul.

Der er to internationale cykelruter igennem kommunen, København-Berlin samt Munkevejen. Af nationale cykelruter er der bl.a. Østersøruten N8 og National Cykelrute N9. Der er også flere lokale cykelruter som bl.a. Sundruten (rundt om farvandet Guldborg Sund) samt Falster Rundt. De mange muligheder for friluftsliv er samlet i appen Naturlandet Lolland-Falster, som er et samarbejde mellem Guldborgsund og Lolland Kommuner. Appen byder på forslag og inspiration til ture samt aktiviteter i naturen.

I Guldborgsund Kommune er der en kommunal naturvejleder, som tilbyder et varieret turprogram. Private og skoler mv. kan booke arrangementer.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Guldborgsund Kommune

Se alle artikler om Friluftsliv