Jernbanegade i Nykøbing F set mod vest. Der handles i gågadens butikker, mens vandtårnet fra 1908 rejser sig i baggrunden.

.

Nykøbing F har en befolkning på 16.980 og et areal på 8,0 km2, og det er både kommunens og Lolland-Falsters hovedby. Den ligger 27 km syd for Vordingborg og 110 km sydvest for København ved Guldborg Sund. Via Kong Frederik IX’s Bro, en klapbro med vej og jernbane, kommer man til Sundby, der fungerer som forstad. Nykøbing F ligger på lavt moræneland, omgivet af skove og mod syd af det inddæmmede Hasselø Nor. I nordøst er gravet et bassin, der skal forhindre skybrudsvand fra Tingsted Å i at oversvømme de lavere partier på sin vej mod sundet. Den gennemgående vejtrafik ledes dels gennem byen ad Brovejen-Skovalléen, dels uden om via Nykøbing Falster Omfartsvej fra 2014. Sydmotorvejen E47 passerer nord om byen i 10 km’s afstand. Af et engang fintmasket banenet opretholdes Lollandsbanen til Nakskov, og Sydbanen mod Femern Bælt opgraderes i 2020’erne til to spor, hvilket medfører anlæggelsen af en ekstra jernbanebro over Guldborg Sund. Industrihavnen ud for bymidten har en dybde på 6 m, men dens betydning er aftaget.

Kvarteret mellem havnen og stationen er præget af karrébebyggelse, men også mange af de ældre parcelhuse mod nord og øst er med en vis karrévirkning lagt ud til gaden på ganske små og smalle parceller. I den nordlige bydel findes et større område med almennyttige boliger. Her ligger også Nykøbing F Sygehus, rådhuset og i nord et stort erhvervskvarter. Parcelhusene i øst og syd er typisk fra 1960’erne og 1970’erne. Omkring Nykøbing F ligger flere lystskove og parker, bl.a. Kohave fra 1902, Bangsebro Skov og Engen/Svanedammen, anlagt i 1902 i landskabelig stil. I Vesterskov fra 1906 ligger Guldborgsund Zoo, og nær denne planlægges Schillerkvarteret, et område med 300-400 boliger.

Byvåben

Nykøbing F's byvåben.
.

Nykøbing F’s våben er bevaret i segl fra 1556 og 1648. I det første segl, som givet er meget ældre, ses et middelalderligt skib på bølger med en mand ved roret og en løve i forstavnen. Seglet fra 1648 har været forlæg for det registrerede våben. Det er registreret i Kommunevåbenregisteret d. 15. marts 1938. Ved registreringen fejltolkede man korsene i masternes flag som stjerner. Blasonering (beskrivelse): I blåt et på blå bølger sinistervendt naturligt farvet tremastet skib med sølv sejl og tre røde splitflag hver med en guld stjerne og i forstavnen en stående kronet guld løve.

Mere om byvåben i kommune

Stednavnets betydning

Stednavnet Nykøbing er tidligst nævnt *1231 (afskrift ca. år 1300) i formen Nykoping. *1267 (afskrift ca. 1330) er formen Nykøping. Ældste form overleveret i originaldokument er 1272 Nykoping. Yngre former er fx 1322 Nykøpingh Falstrie, 1430 Nykiøbing og 1572 Nykiøffuing. Matriklen 1664 har formen Nykiøbings Bye. Navnet Nykøbing er sammensat af adjektivet ny og det indlånte substantiv gammeldansk kø̄ping »handelsplads « eller evt. identisk med et tilsvarende sammensat appellativ en *nykøbing. Navnets betydning er »den nye handelsplads«. Tilføjelsen Falster, i nyere tid forkortet F, adskiller byen fra andre byer med samme navn.

Mere om stednavne i kommune

Det centrale Nykøbing F, 2021. Kortudsnittet viser den ældre del af byen mellem Guldborg Sund og gennemfartsvejen Brovejen, der ledsages af Sydbanen. Mod nord ligger et sumpet område med bl.a. Evigheden, en legeplads for børn og voksne. Detailhandel og anden service fordeler sig i bymidten, dog tættest i Jernbanegade, Østergågade og Langgade. Byens pejlemærker er Klosterkirken og det gamle vandtårn, men nok så dominerende er dog den store sukkerfabrik i sydøst ved Gedserbanens ubenyttede spor og den høje silo i nordvest ved lystbådehavnen, hvor en byfornyelse er indledt i den gamle industrihavn.
.

Videre læsning

Læs mere om byer i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer