Tingsted Å er et ca. 18 km langt, smalt og kraftigt reguleret vandløb. Åen udspringer ved Troldemose Huse nordvest for Horreby, løber forbi byen Tingsted og udmunder i Guldborg Sund. Tingsted Å er det største vandløb på Sydhavsøerne og får undervejs tilløb af bl.a. Bjørup Bæk og Tåderup Å, der giver åsystemet et samlet opland på ca. 90 km2.

Historisk set har Tingsted Å været meget påvirket af mennesker. Åens vandspejl blev sænket med 1 m i årene 1871‑72. 1950‑51 sænkede man åen yderligere 1 m. I 2011 blev åen gravet dybere for at kunne modtage stigende mængder af regnvand fra de omliggende landområder. Åen er kanaliseret på lange strækninger, men der er dog foretaget genslyngninger på en ca. 400 m lang strækning mellem Tingsted og Ovstrup Skov og ligeledes på en 900 m strækning mellem Ovstrup Skov og Hannenov Skov. Faldet er generelt ringe. Dog er der i Tingsted og gennem Bangsebro Skov et godt fald. I Bangsebro Skov er der udlagt store mængder grus og sten af hensyn til fiskebestanden. Inden åen løber under jernbaneterrænet i Nykøbing F, findes sukkerfabrikkens stemmeværk, som tidligere vanskeliggjorde al fiskeopgang. Anlægget er bevaret, men stemmeplankerne bliver ikke længere sat i, og derfor er der fri passage.

Åen har en bestand af ørred, som er suppleret med udsætninger. Derudover omfatter fiskebestanden bl.a. aborre, gedde og nipigget hundestejle.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Ferske vande