Faktaboks

Frithioff Johansen
Født
19. januar 1939, Frederiksberg
Titel
Maler, skulptør
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Frithioff Johansens tidligste billeder fra begyndelsen af 1960erne var præget af surrealismen. I 1964 opholdt J. sig i Paris og arbejdede i Stanley William Hayters grafiske værksted, hvor han især gjorde sig fortrolig med akvatintaradering. Tilbage i København sluttede han sig til ny-surrealisterne omkring Galerie Passepartout. Han dyrkede på det tidspunkt en form for popkunst, hvori hverdagselementer blev til symboler for tilværelsens absurditet, og erstattede surrealismens drømmeverden og dens undersøgelse af underbevidstheden. Omkring 1970 tog han landskabet op som motiv, ikke i form af en romantisk vision, men som en direkte og nøjagtig registrering af et udsnit af et anonymt landskab eller som en undersøgelse af himlens skyer. Den præcise beskrivelse og den tørre registrering af de undersøgte elementer bringer hans værker tæt på konceptkunsten. I nogle billeder sætter han gitter foran landskabet, en slags forstørret millimeterpapir, som det man bruger til at forstørre et maleri. Nettet betoner billedets illuderende karakter, og motivet mister sine anekdotiske træk for at blive et begreb.

Karakteristisk er arbejdet i serier: Hvert billede kan betragtes som et led i en længere undersøgelse. Siden 1980erne har J. beskæftiget sig med holografiet, fremstillingen af tredimensionelle billeder ved hjælp af laserstråler, hvis anvendelse inden for kunsten han i 1984 for første gang blev opmærksom på. Han var den første danske kunstner, som begyndte at anvende dette som kunstnerisk udtryk. Hans hidtil største arbejde med laserstråler er skulpturen Kaos tempel ved TV Midt-Vest i Holstebro. Arbejdet med holografiets tredimensionelle virkning afspejles også i J.s malerier, hvor motivet bag nettet får en lignende tredimensionel virkning.

Genealogi

Johansen, Finn Frithioff, *1939, maler og skulptør. *19.1.1939 på Fr.berg. Forældre: Sergent, senere marketender Olaf Balduin Pedersen og fabriksarbejder Ellen Dorothea Johansen. Samliv fra 1980 med sygeplejerske Britta Toftlev, *26.4.1957 på Fr.berg, datter af købmand Børge T. og Marie Margrethe Østergaard Matthiasen.

Uddannelse

Stud. mag. i sammenlignende litteratur, Kbh. Univ. 1959; bibliotekar, afg. Danm. Bibl.sk. 1963; studier i dybtryksgrafik, Atelier 17 (S.W. Hayter), Paris 1964-65; kurser ved Richmond Holographic Studios, London 1985.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links