Oversigt af den mindre sydlige banke set fra nord
.
Oversigt af den mindre nordlige banke set fra syd
.
Oversigt med det vestlige plateau set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350918
Sted- og lokalitetsnummer
170708-11
Anlæg
Gård, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1935 e.Kr.); Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted. Voldstedet består af to små runde banker, begge med en diameter af ca. 10 m, den nordlige ca. 2 m høj, den sydlige ca. 3 m høj. Mellem de to banker er der spor af en ca. 4 m bred grav. Vest for de to banker slutter der sig til an- lægget et større plateau, ca. 70 x 30 m, orienteret øst-vest. Dette plateau afgrænses af lave sænkninger, der tildels er kunstige. Langs plateau'ets kant mod de to små banker er der spor af en lav kronvold, på hvis vestside der har ligget en tør grav. De to små banker henligger i græs. Plateau'et er beplantet med egetræer. Fredningen omfatter alle tre banker og sænkninger mellem disse. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.

Undersøgelseshistorie

1935
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 10A-11] Tomter af gamle Gaarde.
1951
Museal udgravning - NationalmuseetUdgravningsberetning, d. 8-22/6 1951 [kopi fundet i MKH's arkiv.], af V La Cour. Anlægget udgjordes af af to små banker adskilt af en grav og tilstødende fandtes et større, højereliggende plateau. Bemærkelsesværdigt var borgbankernes ringe udstrækning (jvf. teksten for en nærmere beskrivelse heraf). Mellem de to borgbanker lå en ca. 4 m. bred grav. Bebyggelsesspor fandtes kun på den sydlige banke. Disse udgjordes af fundamentssten samt brokker af brændt ler (ikke munkesten). Ingen spor af en bro, hverken mellem de to banker eller mellem nordbanken og det tilstødende plateau. Trækulsrester vidner om at den bindingsværksbygning, som har ligget på sydbanken, er gået til i en brand. På plateauet fandtes spor af en kronvold samt en tør grav mod vest. [Jvf. udgravningsberetningen for yderligere informationer.].
1956
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. Som beskrevet. Dog er hovedplateauets NV- og SØ-hjørne blevet lettere beskadiget ved traktorkørsel. Foto: E.B.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Gård

Gård, i nyere tid almindelig betegnelse for et landbrug, der rådede over egen trækkraft, dvs. heste, og hvor beboerne udelukkende var beskæftiget ved jordbruget, i modsætning til hus, hvor dette normalt ikke var tilfældet. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links