Afvandingskanal ved Gårdbo Sø. Det lille røde hus er en pumpestation.
.

Gårdbo Sø lå 6 km syd for Råbjerg Mile. Med et areal på 775 ha og en omkreds på 15 km var den Nordjyllands største sø. Fra 1854 sænkede bønderne vandspejlet, så søarealet blev halveret, men først i årene 1881-83 blev den endelige tørlægning gennemført af entreprenør og godsejer Jørgen Wendelboe Larsen, der anlagde en 8,8 km lang afvandingskanal rundt om hele søen. Han fik også opført den historistiske hovedbygning, der var tegnet af kongelig bygningsinspektør Martin Borch, i nederlandsk renæssancestil med røde tegl og ornamenter i sandsten. 1941-45 blev der opført en ny pumpestation og foretaget detaildræning med betydelig statsstøtte. Arealet afvandes af den uregulerede Knasborg Å, der løber ud i Kattegat.

Videre læsning

Læs mere om Kulturlandskabet i Frederikshavn Kommune

Se alle artikler om Kulturlandskaber