Gammel Vartov Vej 22 ligger på Gammel Vartov Vej 22 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Den 2-etages villa er opført i tegl. Den grå pudsede facade opdeles af et hvidt murbånd. Huset er dækket af et teglhængt valmet tag med gråglaserede tagsten. Taget er forsynet med 6 kviste. Indgangspartiet på husets nordside består af et firkantet vindfang, symmetrisk proportioneret, med flad trekantgavl og tandsnit i gesimsen. Husets nordfacade har ingen vinduer; den fremstår næsten fæstningsagtigt lukket. Mod syd åbner villaen sig med 11 store vinduer, som er forsynet med blåmalede træskodder. Disse får vinduerne til at fremstå som eet langt bånd i facaden. Brystningerne er lave således, at man kan kigge ud i haven, når man sidder ned i stuen. Huset har høj trempel, hvilket har givet mulighed for indretning af soveværelser på 1. salen. Kvistene i taget er asymmetrisk placeret og har tøndehvælvet tag. Garage og udhus, som er tilføjet senere, har fladt papbeklædt tag. Villaen følger således nyklassicismens formidealer. Den lange smalle bygningskrop har tydelige referencer til Gudhjemsbanens Stationer, som Aage Rafn tegnede i samarbejde med K. Fisker i 1916. I det indre er huset langstrakt i sin plan. Huset danner således en skærm ud mod vejen og fanger sydlyset mod haven. Planløsningen er meget enkel og rationel. Trapperummet og gangen på 1. sal har et karakteristisk tøndehvælvet loft med et kraftigt udkragende gesimsbånd. Gangen belyses fra 2 ovenlys, hvis skakte fører op til 2 glastagsten. Træværk på døre og vinduer inde i huset er rigt profileret. Loftet i stuen og spisestuen er forsynet med stukdekoration. Loftet i "herreværelset" er forsænket og udstyret med spotlys. Det har ingen stukdekoration. Flere interiørdetaljer, den fremkragende gesims på 1. sal, de rigt profilerede dør- og vindesrammer, er forstudier til Politigården.

Bygningshistorie

Villaen er opført i 1920 for professor i nordisk filologi Johannes Brøndum-Nielsen. Villaen var oprindelig 6 m bred og 19,7 m lang og forsynet med vindfang på den lukkede nordside. I 1933 udbyggedes huset med 2 fag (7,2 m) mod vest, efter tegninger af arkitekt Ole Jacobsen. Stukloftet i stueetagens vestværelse blev fjernet, og et nyt loft etableredes. I 1949 opførtes garagebygningen ved vestgavlen. I 1956 indrettedes badeværelse på 1. sal efter tegninger af arkitekterne K. og E. Clemmensen. Desuden opsattes en skillevæg i værelset på 1. sal længst mod vest. I 1960 opførtes vindfang og udhus mod øst. Samtidig blev køkkenet ombygget, og i den forbindelse isattes et vindue i køkkenets sydvæg. Skorstenen i køkkenet blev revet ned. Om- og tilbygninger foretoges efter tegninger af arkitektfirmaet Hvidt og Mølgaard.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links