Geelsgårdskolen på Kongevejen i Virum er en specialskole for børn med alvorlige handicap. Her tilbydes skolegang fra 0. til 10. klasse, fritidstilbud for børn, den treårige særligt tilrettelagt uddannelse for unge, STU, samt et bo- og aflastningstilbud. Skolen, der drives af Region Hovedstaden og modtager børn og unge herfra og fra Region Sjælland, har rødder tilbage i 1877, hvor den i København blev grundlagt som kostskole for elever med polio. Skolen blev dengang drevet af Samfundet og Hjemmet for Vanføre, og i 1944 købte foreningen Geelsgård i Virum, som blev taget i brug i 1955. Skolen blev ændret efter det handicappolitiske skift i 1961 med Betænkning vedrørende Revision af Loven om Børne- og Ungdomsforsorg. Børn med handicap skulle fremover så vidt muligt bo hjemme og tilbydes undervisning i et almindeligt skolemiljø, fremgik det af betænkningen.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse i Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg