Sagnsten/Genforeningssten
.
Oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
261413
Sted- og lokalitetsnummer
150401-16
Anlæg
Genforeningssten, Historisk Tid (dateret 1576 e.Kr. - 1920 e.Kr.); Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1576 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2614:13 Sagnsten/Mindesmærke for Genforeningen. Stenen er 1,2 x 0,9 m stor og 1,35 m høj. I stenen er en dyb fure. Øverst ses en indhugget slange og teksten: ”Ormestenen”. Under furen er indhugget følgende inskription, der i lighed med slangen og tekst, er opmalet med sort farve: ”Nordslesvig frelstes fra Voldsdømmets Gru. Sydslesvigs danske kæmpe endnu. 1920”. Inskriptionen og relief kan opmales som hidtil med samme farve, typografi og i samme omfang.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenEn sten med en dyb fure kaldet Ormestenen havde i umindelige tider lagt på Onsted Mark indtil en kreds af mænd bestående af blandt andet bagermester Schultz, Dr. Snitker i 1920 flyttede den til Ny Solbjerg og rejste den som Genforeningsmindesmærke. Ormestenen er allerede omtalt i et markskelbrev i 1576, og det fortælles at stenen i sin tid dannede skel mellem byerne Fastrup og Onsted. Stenen fungerede både som by-, sogne og herredsskel. Sagnet fortæller, at der i 1722 opstod stor strid mellem Fastrup og Onsted, og da sandemændene ikke kunne finde skellet, henvendte de stridende parter sig til præsten i Frue-Ring-Vitved, som tilrådede dem at bede til Gud om at der måtte blive sendt et tegn fra himlen. DA det skete krøb en orm op af jorden, og hvor slangen krøb over stenen kom en dyb fure. Efter denne fure blev skellet sat og stenen fik sit navn. Ved genanvendelsen af stenen som Genforeningssten forfattede Dr. Snitker inskriptionen, mens stenen blev doneret af slagtermester Sørensen på hvis jord stenen lå. Den 20. august 1920 blev mindestenen afsløret af sognets præst, F.S. Bendix. Kilde: "Genforeningsmindesmærkernes historie" af Johannes Vejlager. Konrad Jørgensens Forlag, Kolding 1939.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links