Man finder kun en enkelt herregård i Greve Kommune, nemlig Gjeddesdal nordøst for Tune. I et i øvrigt åbent landskab ligger herregården omkranset af skov, allé og en frodig landskabshave. Hovedbygningen, der består af en hovedfløj og to mindre sidefløje, er opført i 1918 i historicistisk nyrenæssancestil tegnet af Gerhardt Poulsen i røde sten og med svungne gavle og tårn. Avlsgården fra 1808 er renoveret og anvendes i dag til udlejning.

Gjeddesdal blev bl.a. af jorder fra nedbrudte gårde på egnen oprettet som herregård i 1672 af adelsmanden Holger Vind. Han lod den opkalde efter sin hustru, Margrethe Gjedde, som også kom til at besidde herregården til sin død i 1706. Michael Wulff Gøye, der ejede godset fra 1774, interesserede sig meget for tidens oplysningstanker og bondestandens kår, og via en fond stod han bag oprettelsen af Tune Landboskole. Det var midler fra salg af jord til fæstebønderne, som blev opsparet i et legat, der finansierede oprettelsen. Den følgende ejer, Jens Laurids Barfred, lod Gjeddesdals nordlige jorder udskille til oprettelsen af avlsgården Barfredshøj. Den måtte sælges efter hans fallit, men siden 1989 er den igen drevet sammen med Gjeddesdal.

Slægten Valentiner ejede og satte sit aftryk på herregården 1822‑1927. Godset udviklede sig til et mønsterlandbrug med foregangsarbejde inden for bl.a. dræning og mejeridrift, og den nuværende hovedbygning kom til, da den tidligere bygning fra begyndelsen af 1700-tallet brændte i 1916. Familien Nymann overtog Gjeddesdal i 1927 og ejer nu i tredje generation herregården. Søren og Helena Nymann står i spidsen for den erhvervsudlejningsvirksomhed, der i dag drives fra stedet.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Greve Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder