Gasværkets retorthus, hvor kullene blev afgasset og blev til hhv. bygas og koks, ses her th.; bestyrerbolig og maskinhus ligger tv. Det hvide bindingsværkshus er vandfilterbygningen, og i midten befinder selve gasbeholderen sig. Foto fra ca. 1907.
.

Glostrup Grundejerforening fik i 1904 sognerådet overtalt til at anlægge et gasværk og et vandværk, der skulle drives i fællesskab. For at opnå det nødvendige vandtryk til de to nye værker måtte der først bygges et vandtårn, og det stod færdigt i 1905. Det nye vandtårn på Hovedvejen havde en højde på 33,5 m og en kapacitet på 110 m3 vand. Året efter blev både gasværket og vandværket indviet, og byens gadebelysning, der bestod af 22 petroleumslamper, blev erstattet af 55 nye gaslygter.

I 1951 blev der indgået aftale med København om levering af gas i Glostrup, og gasværket, der lå på Ørnebjergvej, blev nedlagt i 1958. Det gamle vandtårn står i dag som et vartegn for Glostrup.

Videre læsning

Læs mere om Glostrups arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur