Grammarkvej 13 ligger på Grammarkvej 13 i Tønder Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Grammarkvej 13 knytter sig i det ydre til den velbevarede og traditionelle længes fine samspil med det omkringliggende klitlandskab, der er så karakteristisk for egnen. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den enkle og gedigne arkitektur, der kendetegnede byggeskikken i området på opførelsestidspunktet i anden halvdel af 1700-tallet. Flere bygningsdetaljer som tagrem og bjælkeender under tagskægget vidner om, at huset oprindeligt har været opført i bindingsværk. Dette understreges yderligere af tre bevarede lodrette stolper i den nordvendte facade. På gavlfacaden mod vest er en omløbende gesims, murankre samt luge til loftet. Også de små diagonale vinduer, gåseøjne, og gavlluge til loftet er typiske for Vestkysten. Stråtaget er syet på lægterne og har mønning af engtørv, der er skåret i kraftige skiver og sikret med hønsenet. Stråtaget er halvvalmet i begge gavle. Vinduerne har grønmalede karme og lodposter, mens rammerne er hvidmalede, hvilket også tidligere har været karakteristisk for vinduer langs Vestkysten. Alle fire facader er hvidkalkede. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den oprindelige planløsning. Planen er kendetegnet ved det centralt placerede ildsted, som er bevaret, men som i dag kun benyttes som aftræk for brændeovnen i den tilstødende stue. I forstuen danner en indvendig bindingsværksvæg ryg for en alkove i stuen. I køkkenet er bevaret et stort indbygget skab, der gemmer på en alkove, hvorunder der i den ene ende er nedgang til en lille kartoffelkælder i halv loftshøjde. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til de mange bevarede oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder en del vægge med hollandske fliser.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Gammarkvej 13 knytter sig til bygningens solitære og solrette beliggenhed i klitterne. Facaderne er helt enkle og hvidkalkede, og huset er oprindeligt opført i bindingsværk. Vinduernes spredte placering på begge langsider viser endvidere, at arkitekturen løbende har tilpasset sig funktionen i huset. I det nordvendte køkken er der bevaret to gamle vinduer med hver to rammer, hvori der sidder ni ruder. Lodposten i begge vinduer er snoet og meget markant. Det er helt specielt og er ikke traditionelt for Rømø, men ikke desto mindre har vinduerne formentlig siddet i huset igennem mange år. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den oprindelige planløsning med ildsted og bageovn placeret midt i huset, hvortil der er tilsluttet en brændeovn opstillet i stuen. Den arkitektoniske værdi knytter sig også til de mange vægge med bevarede hollandske fliser, de panelerede trævægge, plankegulve, teglstensgulve, bjælkelofter og de mange gamle døre. En stor del af dørene er revledøre, men der ses også fyldingsdøre. Langt de fleste døre har bevarede smedejernsarbejder som klinkefald eller klinkefald med greb, og enkelte har tillige bukkehornshængsler.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links