Skibbroen 7
.
Skibbroen 7
.

Skibbroen 7 ligger på Skibbroen 7 i Tønder Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Gæstgiver, brygger og brænder Peter Lohmann lod i 1829 sit tifags våningshus ombygge til det nuværende, grundmurede toetages hus. Femdoblingen af brandtaksationsbeløbet lader formode, at der er tale om en fuldstændig nybygning. Den tidligere portgennemkørsel blev i begyndelsen af 1940'erne erstattet af en butik. I 1993 bliver huset bygget om og indrettet til to lejligheder i stuen og to på første sal. Butikken bliver nedlagt og portrummet genskabt. Samtidig indlægges den nuværende treløbstrappe, hvilket medfører, at en skorsten må flyttes. Den bliver lagt over i det nuværende portrum. Ved samme lejlighed lukkes en udgang til gården og en toilettilbygning mod gården fjernes.

Beskrivelse

Bygningen, som ligger med siden ud til Skibbroen, er et grundmuret langhus på ti fag i to etager med kælder under tre fag. Det teglhængte, ubrudte heltag har to skorstene i rygningen.

Gade- og gårdside er pudsede og hvidkalkede over den tjærede sokkel. Murene afsluttes op mod taget af en toledet gesims. I begge etager både mod gade og gård markerer store murankre bjælkelagene. I gadeplan er der ringe fastgjort i muren til tøjring af heste. Den ene gavl er bygget op mod naboen i nord, mens den frie del af gavlen mod syd står i blank mur af røde sten. I gavlen er tre halvcirkulære vinduer med to rammer, monteret på lodposten. Vinduerne er i underetagen firerammede og i overetagen torammede med små ruder; dog har vinduerne mod gaden i stueeetagen store ruder og sidder i et fladbuet stik, mens de øvrige vindueshuller har lige overkant. I fjerde fag fra syd fører tre moderne granittrin op til en dobbelt fløjdør med profilerede fyldingslister, rosetprydet ramtræsstykke og øverst tandsnitfrise. Det tredelte overvindue, med udskårne rammer og sprosser, ligger i facadelinjen, dørhullet har kanneleret indramning, med udskæring for et skilt til husets kvarternummer: nr. 120 & 121A. (Skiltet er borte i dag). I det nordligste fag er en gennemgående portåbning i et fladbuet stik. Porten lukkes både mod gade og gård med gråmalede nyere, men traditionelt udførte revleporte. På gårdsiden er en nyere, støbt nedgang til kælderen.

Bygningen er indrettet til fire boliger, to på hver etage. Bag huset er en brolagt gård, hvor et tidligere udhus, der fungerer som værksted, nu er skilt fra med en høj, teglhængt mur.I det indre er det centralt placerede trapperum udstyret med en ny treløbstrappe og stengulv nederst. Trappen giver adgang til boligerne ad nyere, brandsikrede døre. Lejlighederne er alle indrettet med stuer mod gaden og køkken mod gården samt en lille entre, hvorfra der er adgang til et baderum. Alle overflader i lejlighederne samt i trapperummet er nyere. Dog er der i alle lejligheder ældre fyldingsdøre, dels af den senbarok-agtige tofyldingstype, som kendes fra egnen med et svungent spejl øverst, dels tofyldingsdøre med riflede spejle og hjørnemarkeringer; Louis Seize-stil. Dørene er omhængslede og med nye greb – det er usikkert, om de er gamle, genanvendte døre. Der sidder også helt nye, utraditionelt opdelte døre. Vinduerne, derimod, er i overetagen oprindelige, oliemalede hulpostvinduer med tilhørende karme og måske også vinduesplader. Tagværket er forstærket, muligvis fornyet og har banevareundertag.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Skibbrogade 7 knytter sig til, at huset indgår som en integreret del af den sammenhængende række af ældre, grundmurede bygninger, der sammen med gadens krumning og brolægning fastholder et autentisk og stemningsfuldt gadeforløb i Tønders gamle bykerne. Tønders havn, Skibbroen, blev opført allerede i den sene middelalder. I begyndelsen var her først bådebroer i træ, men senere blev der bygget en rigtig kaj i granitsten. I 1934 blev kanalen fra Møllekulen til Skibbroen tilkastet, og i 1940 blev også selve havnebassinet tilkastet. Dermed var Tønders stolte historie som søfartsby definitivt slut.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ligger i, at huset hører til i fortællingen om Skibbroen, Tønders havn, der var et vigtigt led i 1700-tallets blomstrende handelsliv, hvor varerne blev læsset fra skibene ind i pakhusene til opbevaring, inden de blev solgt i forhuset, beliggende i Vestergade – byens handelsgade. I den forbindelse har der givetvis været brug for gæstgiveri, restaurationsvirksomhed og indkvartering og her har Skibbroen 7 haft sin betydning. Husets fortøjringsringe på facaden fortæller om, at gæsternes heste stod bundet her.

Arkitektonisk værdi

Huset er enkelt, men har med sine proportioner og taktfast placerede vinduer og murankre, samt fremhævede hoveddør, en markant, helstøbt virkning i gadeforløbet. Bygningen udstråler gedigenhed og er i sin udsmykning meget tilbageholdt, således er hoveddøren og de flade buer over vinduerne de enkle, dekorative elementer, som liver facaden op. Bygningen er et af disse harmoniske, velproportionerede huse, som understøtter et gadeforløb uden at dominere.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links