Fortidsminde set mod nord
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
401514
Sted- og lokalitetsnummer
090404-21
Anlæg
Gravrøse, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: MS. (1893, Skovrider West). I fredningslisten står, at 13 småhøje blev fredet i 1886, men at man ikke kunne identificere dem, og at de derfor er nynummereret og fredet ved fred- ningsrejsen. Udflydende højning, 0,1-0,2 x 4-5 m, mange håndsten i over- fladen.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLav højning omsat med en - især i N og NØ bevaret - kreds af ret små, kantrejste sten, 0,5 x 6,0 x 5,0 m. Enkelte ses også i S og SV. Ialt kan ses/mærkes 10-12 sten af kredsen, hvortil kommer flere løstliggende inden for kredsen, og enkelte udenfor, der formentlig er opbrudte randsten. Beliggende på plateaukant delvis ned over SV-vendt skråning (hvilket gælder for alle 4 høje i rækken 4015:14-17). Højde 0,3-1 m. Højene 14-17 er under tilgroning - tildels ret kraftig - med løvkrat. De bør, som resten af højgruppen, plejes og tydeliggøres. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i specielt seværdig højgruppe. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links