Faktaboks

Gunver Vestergaard
Født
11. april 1942, Vrejlevkloster
Virkested
Danmark

Biografi

Gunver Vestergaard har beskæftiget sig indgående med haver, herunder landbohaven og dens omgivelser, de levende hegn, hække og alléplantninger. Det er dels kommet til udtryk i indsigtsfulde artikler, dels i udformning af haver, hvor gårde og tilhørende staldbygninger, hegn og træplantninger danner en helhed med det omgivende kulturlandskab. Enkle greb og markante plantninger omgiver mere sammensatte havepartier. Et eksempel herpå er de rigt detaljerede blomsterhaver i Mindeparken i Herning, hvor Georg Boyes oprindelige sekskantede særhaver er totalt fornyet. De seks blomsterrige og smukke haver, f.eks. azaleahaven, højsommerhaven og astershaven har hver fået sin individuelle udformning.

Genealogi

Vestergaard, Ellen Gunver, *1942, landskabsarkitekt. *11.4.1942 i Vrejlev Kloster. Forældre: Godsejer Svend Malthe Holst og Mathilde Beck. ~16.10.1965 med prof. Per Ammentorp Vestergaard, *11.5.1941 i Kgs. Lyngby, søn af stadsing. Jørgen V. og Sonja Anderson.

Uddannelse

Havebrugskandidat fra Den kgl. Vet.- og Landbohøjsk. 1966.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links