Faktaboks

Georg Boye
Født
17. marts 1906, Kolding
Død
29. oktober 1972, Kokkedal
Virkested
Danmark

Biografi

Georg Boyes lange virke som havearkitekt kan opdeles i flere afsnit. Læreårene i Århus, dels som offentlig ansat, dels som selvstændig med privathaver som hovedarbejdsområde, faldt i en periode med økonomisk krise og arbejdsløshed. Projekterne var præget af fornuftsbetonet formgivning, sparsommelighed og praktiske hensyn. Næste afsnit var hans lange ansættelse hos C.Th. Sørensen, hvor "mesteren" naturligvis påvirkede sine ansatte, men hvor B.s stærke personlighed også prægede tegnestuens arbejder, der i den periode for en stor del bestod i udformning af friarealer ved socialt boligbyggeri.

B. og C.Th. Sørensen skiltes i 1943, hvorefter B. igen fik egen tegnestue, der, fra næsten udelukkende at arbejde med boligbyggeriets friarealer, i takt med øgede offentlige og private byggeaktiviteter udviklede sig til at beskæftige sig med alle aspekter af faget. B. drev tegnestue til 1970, hvor et svigtende helbred tvang ham til at slippe tøjlerne og koncentrere kræfterne om undervisningen. B.s arbejder bar gennem hele perioden præg af frodighed. Han fremhævede selv, at plantematerialet var havearkitektens vigtigste middel til at nå i øvrigt vidt forskellige mål. Havekunstens fornemste dimension var den fjerde tidsfaktoren direkte udtrykt i væksternes vidt forskellige års- og livsrytme. B. engagerede sig tidligt i at få igangsat bedre uddannelse for såvel anlægsgartnere som havearkitekter, og han kæmpede i mange år for at få oprettet havearkitektuddannelsen på Landbohøjskolen. Det lykkedes i 1960, og tre år efter overtog han med professoratet i anlægsgartneri det store ansvar for uddannelsen. Desværre fik han kun knap 10 år som aktiv, pædagogisk, inspirerende leder af uddannelsen.

Genealogi

Boye Johannes Georg Vilhelm Joachim Hartvig, 1906-1972, havearkitekt. *17.3.1906 i Kolding, †29.10.1972 i Kokkedal, (urne på Mariebjerg Kgrd., Gent.). Forældre: Herredsfuldmægtig, sagfører Georg Christian B. og Edel Margrethe Secher. ~17.3.1933 i Sth. med Karin Hallmann, *3.2.1902 smst., datter af stadsplandir., ark. Per Olof H. og Agnes Margareta Wessberg.

Uddannelse

Gartnerlære 1923-1927, havebrugs-kandidat 1930.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links