Det centrale Kokkedal, 2017. Kokkedals få handelsmuligheder er lokaliseret i Holmegårdscentret på Højengen umiddelbart øst for hovedvejen Holmegårdsvej. Vest herfor ligger et større område med folkeskole, specialskole, bibliotek og idrætsfaciliteter, og mod syd ligger Egedal Kirke. Usserød Å løber gennem Kokkedal fra syd mod nord og er delvis omgivet af grønne områder. Kokkedal Station ligger på Kokkedal Stationsvej og betjener Kystbanen. Helsingørmotorvejen, E47, løber vest om Kokkedal.

Trap Danmark.

Der har været station i Kokkedal siden 1916. Den nuværende stationsbygning er fra 1944. Kokkedal Station betjener Kystbanen mellem Helsingør og København, som er en vigtig transportform for byens mange pendlere.

.

Kokkedal har en befolkning på 10.115 og et areal på 393 ha. Bykvarteret ligger mellem Helsingørmotorvejen og Øresund, ca. 26 km fra København. Det ligger umiddelbart nord for Hørsholm på en moræneflade med talrige småsøer efter dødis. Området afvandes af Usserød Å, der løber mod nord til åen Nivå gennem en skybrudsforberedt grøn kile. Kokkedal opgøres ikke som en selvstændig by, men som den del af Hørsholm, der ligger i Fredensborg Kommune.

Bortset fra et par mindre villakvarterer fra 1940’erne ved Kystbanestationen er Kokkedal opstået omkring 1970. På få år udfyldtes en ret massiv byplan på ca. 2 × 2 km. Den kan ses som en konsekvens af Fingerplanen, der foreskrev en radiær byvækst med boligkvarterer og lokale servicefunktioner langs transportkorridorer ud fra København. Byen afgrænses mod syd af Ådalsvej og Lågegyde og mod nord af Holmegårdsvej og Ullerødvej. Boligtyperne er anbragt i zoner; fra øst mod vest er der først parcelhuse, så række- og kædehuse, og på den anden side af åen etageejendomme og så et stort parcelhusområde. Byen har ikke et egentligt center; udvalgsvarer indkøbes til dels i Hørsholm, mens dagligvarer fås i Holmegårdscentret og i det sydvestlige hjørne nær motorvejstilkørslen, hvor også rådhuset og et erhvervskvarter er placeret. Kokkedal er kommunens største by, men næsten alle erhvervsaktive arbejder uden for byen.

Betydning af bynavnet Kokkedal

Ældste belæg på navnet Kokkedal findes i en kilde fra 1582, og formen er her Kockedall. Samme form findes i yngre kilder fra årene 1588‑89 og 1613. I en kilde fra perioden 1660‑61 er formen Kochedall. Forleddet er pluralis af enten dialektordet, substantivet kok, der betyder »bunke, høbunke«, eller dyrebetegnelsen, substantivet kok, »hankønnet (vild) hønsefugl«. Efterleddet er substantivet dal. Navnet betyder »dalen med høbunkerne« eller muligvis »dalen med hanerne«.

Mere om bynavne i Fredensborg Kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Fredensborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links