En lille flok gråænder har samlet sig ved broen, som krydser Usserød Å i udkanten af bydelen Usserød i Hørsholm. Herfra fortsætter åen nordpå til Stampedam, der er den første af tre gamle mølledamme, som åen gennemløber i Hørsholm på sin vej mod udløbet i Nivå i Fredensborg Kommune.

.

Den 8 km lange Usserød Å udspringer i Sjælsø. Herfra løber den forbi Isterød i Rudersdal Kommune og krydser kort efter grænsen til Hørsholm Kommune ved Isterødvejen. Åen fortsætter nordpå gennem Hørsholm og gennemløber undervejs de tre mølledamme Stampedam, Fabriksdam og Mølledam. Lige nord for Ådalsvej forlader åen igen Hørsholm Kommune, hvorfra den fortsætter gennem Kokkedal til udløbet i Nivå.

I 1800-tallet blev Usserød Å kraftigt reguleret. For at øge vandkvaliteten og åens rekreative værdi blev den restaureret og genslynget 1999‑2002. Derudover indgik Usserød Å 2012‑16 i et EU-støttet projekt til håndtering af regnvand i forbindelse med klimaændringer.

I dag har åen et rigt og varieret planteliv, og på de stedvis sumpede åbredder vokser bl.a. engkabbeleje, sumpforglemmigej og vandmynte. Også smådyrene har nydt godt af restaureringen, og antallet af rentvandsarter som strømklobille og alm. ferskvandstangloppe er stigende.

Langs åen findes et rigt fugleliv, og alene på strækningen mellem Helsingørmotorvejen og mølledammene er der observeret 80 forskellige arter. Ud over nattergal, der yngler i det tætte pilekrat, omfatter det også både vandstær og bjergvipstjert, der gæster åen i vinterhalvåret.

Ved udspringet gennemløber Usserød Å fredningen af den østlige side af Sjælsø fra 2006. Derudover blev 64 ha af Usserød Ådal mellem Helsingørmotorvejen og Hørsholm fredet i 2008.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Hørsholm Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Besøg desuden