Hørsholm Kommune har et samlet skovareal på 662 ha, svarende til ca. 22 % af kommunens areal. De største sammenhængende skovområder er Folehave samt Sjælsø Lund med Holme Plantage på 92 ha. Resten af skovene er overvejende småskove og skovlignende parkområder.

Skovene hører til blandt Nordsjællands frodigste. Bøgen er det dominerende skovtræ, mens skovbundens planteliv præges af almindelige muldbundsarter som hvid anemone, skovmærke og alm. bingelurt. Under askebevoksningerne i de fugtige lavninger kan man desuden finde alm. milturt, ægbladet fliglæbe, gul anemone og hulrodet lærkespore. I Sjælsø Lunds skovbryn ud mod Sjælsø vokser kalkelskende skovbundsplanter som blå anemone og druemunke, mens ellesumpen i skovens østlige del bl.a. huser gul iris og bittersød natskygge.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hørsholm Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links