Arkitekturen i Hårlev er en blanding af typiske stationsbyhuse og en families huse fra hele 1900-tallet i forskellige stilarter og med tidstypiske karakteristika. Størstedelen af de ældste huse er opført i én etage, eventuelt med en udnyttet tagetage med kviste. De er grundmurede, og der ses både pudsede mure og blankt murværk med få detaljer som murstik. Den arkitektoniske inspiration kom fra Bedre Byggeskikbevægelsen, og husene fremstår enkle og harmoniske i traditionelle materialer med få dekorative elementer. Hårlev Station fra 1879 er tegnet af Heinrich Wenck.

Husene opført efter 2. Verdenskrig er ofte stilfærdige og spartanske i udtrykket. De er opført i mursten i én etage og har tag med lav hældning. Fra 1960’erne voksede nye parcelhusområder frem sammen med erhvervsområder. Parcelhusene er bygget som længehuse i én etage med et lavt saddeltag med enten tegl eller eternit og træbeklædte gavle. De nye bygningers arkitektoniske formsprog havde ingen forbindelse til egnens ældre byggeskik, men trak på den mere generelle arkitektoniske udvikling i resten af Danmark.

Videre læsning

Læs mere om Hårlev

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur