Det centrale ved de mange stationsbyer fra slutningen af 1800-tallet var dels en togstation, dels et handelsliv. De fleste mindre stationsbyer mistede dette i sidste halvdel af 1900-tallet, mens Hårlev stadig har både station og flere indkøbsmuligheder.
.
Det centrale Hårlev, 2021. Centrum i den gamle landsby ses mod øst, syd for kirken, mens stationen ses mod nordvest. Hovedgaden er byens forretningsstrøg, men han‑ delen er vigende, og der er tomme butikker i yderkanterne. På kortudsnittet ses desuden biblioteket, Hotherskolen, Hårlevhallerne og Hårlev Byskov.
.

Hårlev er kommunens tredjestørste by med en befolkning på 2.780 og et areal på 2,0 km2. Stationsbyen har en central placering i lokalbanenettet, da togene mod Køge fra hhv. Rødvig og Faxe Ladeplads mødes her. I luftlinje ligger byen 12 km fra Køge og 11 km fra Store Heddinge.

Byen afgrænses mod sydøst af Faxevej og Køgevej, mod syd af Hårlev Mark og mod nord til dels af jernbanen. Villaer, parcelhuse og rækkehuse dominerer bebyggelsen, der i vest er delt af banen. Denne kan krydses af motoriserede køretøjer to steder: ved Hovedgaden og ved Hårlev Mark. En gang- og cykelsti fører desuden under skinnerne gennem byens største grønne område, Hårlev Byskov, og videre til Hårlevhallerne og Hotherskolen.

Handelsbutikkerne ligger primært i eller tæt på Hovedgaden. Her har Hårlevs vestlige del et supermarked, mens den østlige del især handler dagligvarer i supermarkedet i Bredgade.

Et nyt boligkvarter med dobbelthuse er under anlæggelse ved Himlingøjevej mod nordøst og ved Høvdingegården mod nordvest. Byens erhvervsområde ligger syd for stationen og ved Hårlev Mark.

Stednavnets betydning

Stednavnet Hårlev er nævnt første gang i et originaldokument dateret 1256 i formen Horlef, og i et dokument fra 1257 er formen Hornlef. I et dokument dateret 1356 er formen Hornleve. Yngre belæg er fx 1476 Horløffuæ, 1567 Huorløffue og 1596 Harløf. Matriklen 1688 har formen Haarløf. Forleddet er substantivet horn i betydningen »fremspring (i terrænet)«. I ord og navne tabtes midterste af tre konsonanter i en konsonantgruppe (trekonsonantreglen) ofte i middelalderen. Efterleddet er substantivet lev i betydningen »overladt ejendom/gods, arvegods«. Navnets betydning er »arvegodset på/ved fremspringet«.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Stevns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer