Arkitekturen i Strøby Egede er meget sammensat, og den er kendetegnet ved, at byen oprindelig var et gammelt sommerhusområde. Der findes stadig flere sommerhuse i træ, men byen er i overvejende grad præget af udviklingen fra anden halvdel af 1900-tallet og begyndelsen af 2000 med grundmurede huse, der både afspejler den arkitektoniske udvikling og viser ejernes personlige præferencer.

I den ældre del af byen ses huse med et traditionelt arkitektonisk udtryk i form af gavlkviste, hovedgesimser og opsprossede vinduer. Disse huse har både pudsede mure og blankt murværk. I parcelhuskvartererne er der mange huse, som har et mere enkelt og anonymt udtryk. Husene fra 1960’erne, 1970’erne og 1980’erne er bygget som længehuse i en etage med et lavt saddeltag med enten tegl eller eternit og med træbeklædte gavle. Husene har store vinduespartier ved opholdsstuen.

Der findes også helt nye parcelhuse opført af røde eller gule mursten med store helvalmede tage. Langs Kystvejen ligger store villaer i et meget forskelligartet formsprog og udtryk. En del af dem er hvidpudsede med teglhængte tage og store vinduespartier samt altaner eller balkoner mod vandet.

Videre læsning

Læs mere om Strøby Egede

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur