Befolkningsudviklingen i Strøby Egede 1921-2021.
.
Vallø Strandhotel, også blot kaldet Strandhotellet, blev opført i 1899 på Stevnsvej 3 og var et prominent byggeri. Her kunne det bedre borgerskab i sommerhalvåret nyde adgangen til natur og hav; om aftenen var der levende musik. I 1972 blev det omdannet til rekreationshjemmet Vallø Strand, men i 1997 overtog Vallø Kommune stedet. Bygningen, der var saneringsmoden, blev revet ned i 2019, og i stedet blev der opført 19 luksuslejligheder. Foto fra ca. 1936-40.
.

Strøby var oprindelig en større landsby med kirke fra middelalderen. Senere fulgte bl.a. skole med forskole (1913), kommunekontor, missionshus (1914), alderdomshjem (1951), andelsmejeri samt postekspedition og telefoncentral.

Omkring år 1900 blev Strøby Egede et udflugtsmål for københavnere og udviklede sig til en villaby med sommerhuse, der i 1921 havde 321 indbyggere. Dette tal var i 1950 vokset til 593. Her lå skole (1921) med forskole, bibliotek (1943), forsamlingshus, sportsanlæg, kontor for Køge Bank, rekreationshjemmet Solgården, Børnehjemmet Vallø Strand, hotel og vandværk. Strøbyskolen blev indviet i 1962 for at rumme det stigende børnetal, der fulgte med byudviklingen af helårsboliger.

Ved Strøby Ladeplads blev der fra 1880’erne til 2. Verdenskrig udskibet kugleflint og flint ved Jernen. Flinten blev eksporteret og anvendt i bl.a. cementindustrien og til vejbygning. Omkring 2. Verdenskrig gik udskibning og fiskeri tilbage og blev nu for alvor fortrængt af sommerhusudstykninger, en udvikling, der tog fart i 1960’erne.

Indbyggertallet i Strøby Egede steg betydeligt fra 1.640 i 1970 til 2.493 i 1990 og 3.649 indbyggere i 2006. Enkelte af fiskeriets ophalingspladser blev omkring 1998 genetableret, og der blev efterfølgende drevet fiskeri i mindre omfang. Strøby Egede og Strøby er efterhånden vokset sammen med Strøby Ladeplads, og Strøby Egede har siden slutningen af 1900tallet fungeret som pendlerby og en slags forstad til Køge.

Videre læsning

Læs mere om Strøby Egede

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie