Højdebeholderanlægget på Tinghøj ligger på Vandtårnsvej 60 i Gladsaxe Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Beskrivelse

Anlægget er placeret på et 10 hektar stort areal, der er indhegnet af et rødmalet stakit. Tæt ved indkørslen ligger halbygningen og bestyrerboligen samt et lille rødmalet redskabshus af træ af speciel udformning. Fra indkørslen strækker sig en bred kørevej midt ned gennem området med den bispehueformede ventilbygning i den anden ende af aksen. På begge sider hæver de to 3,2 m høj græsklædte plateauer sig med de karakteristiske nedgangstårne, der kan ses fra flere af de tilgrænsede veje. Halbygningen: Er en 6 m høj rødstensbygning med lavt, papdækket heltag og støbte afrundede vindfang ved de to nordlige hjørner. Midt i hver gavl er der et stort glasparti, og parvis gennem muren markerer I-profiler ophængningen af en traverskran i hallens længderetning. I hallen er de store ventiler, der styrer vandforsyningen. Bestyrerboligen: Står ved en lille let krummet forbindelsesbygning af gule sten og med kobbertag i forbindelse med halbygningen. Den er i en etage med kælder, af gule sten og med rødt, halvvalmet tegltag. I det ene hjørne er der et funktionalistisk hjørnevindue. Der er isat nye vinduer med termoglas. Kældervinduerne er halvcirkelformede. Der er tre skorstene, de to placeret i kippen og oprindelige, den tredje, der står midt i den nordre tagflade synes senere opsat. Plateauerne: Indeholder nord for kørevejen 4 vandreservoirer og syd for 6, hver rummende 20.000 kubikmeter vand. Hvert reservoir har 264 betonsøjler, der bærer overdækningen. Til hvert reservoir findes to nedgange. De er langstrakt kubeformede, støbt i beton med tydelige tværgående fuger, der markerer støbeprocessen. Øverst er en afdækningsplade af kobber. Dørpartiet er også af kobber, indfatningen med afrundede hjørner og selve døren med kraftige naglehoveder. Hver af de 20 tårne har små cirkulære ruder placeret uregelmæsssigt i betonkappen og hvert illustrerende et stjernebillede. Ventilbygningen: Er en cirkulær rødstensbygning med heltag af røde teglsten. "Bispehueformen" er inspireret af Bjernede rundkirke før restaureringen. Den brede indgangsport er placeret mellem to svære murede piller, der er afrundede mod porten og bærer en flad betonafdækning. Over porten er 9 cirkulære ruder af uens størrelse og placeret som stjernerne i stjernebilledet Orion. Indvendig er der midt i bygningen en svær betoncylinder, der minder om de bornholmske rundkirker.

Bygningshistorie

Efter beslutningen om at bebygge filterbassinerne ved Sankt Jørgens sø, måtte kommunen finde et andet område til anlæggelse af et vandreservoir af stor kapacitet, og i 1929 erhvervedes det højt beliggende område ved Tinghøj i Buddinge ved ekspropriation. Der blev i første omgang anlagt tre beholdere i 1931. Kort efter tilføjedes de øvrige beholdere. Anlægget er opført at Stadsarkitektens Direktorat med Ib Lunding som sagsarkitekt. Anlæggets kapacitet er for ca. 20 år siden forøget ved opførelsen af et 76.000 kubikmeter stort betonreservoir vest for det oprindelige anlæg. Dette anlæg er ikke medtaget i fredningsforslaget og ikke nærmere beskrevet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links