Oversigtsfoto set fra NØ
.
Oversigtsfoto set fra NØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250955
Sted- og lokalitetsnummer
130303-177
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatrikuleret vejareal, Hovedlandevej 404, litra "a". km 73, 9, Funder Kirkeby By, Funder. Beliggende på Hovedlandevej 404 ved km 73,9, Skærskovhedevej: Hørbylunde Bro. Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Broens gennemløb er 8,5 m langt, 3 m bredt og 2,4 m højt målt fra underkanten af bue- stikstenen til bunden af vandløbet. Hver facade er 2,8 m høj og 6 m bred. De udadskrånende, svagt vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet både ved slug og ved afgang med 2,8 m. Ovenpå granitkonstruktionen er lagt en betonkonstruktion. Over broen fører Hovedlandevej 404. Gennem broen løber Funder Å. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning og autoværnet.

Undersøgelseshistorie

1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHørbylunde Bro. Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Broens gennemløb er 8,5 m langt, 3 m bredt og 2,4 m højt målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet. Hver facade er 2,8 m høj og 6 m bred. De udadskrånende, svagt vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet både ved slug og ved afgang med 2,8 m. Ovenpå granitkonstruktionen er lagt en betonkonstruktion. Over broen fører Hovedlandevej 404. Gennem broen løber Funder Å. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning og autoværnet.
1990
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1990
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBro.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links