Faktaboks

Hans Knieper
Født
1577, Antwerpen
Død
1587, Helsingør
Titel
Maler
Nationalitet
Flamsk
Virkested
Danmark, Belgien
.

Biografi

Hans Knieper signerede sig I D Knibber, men benyttede IDK som monogram og var måske identisk med den Jean de Knibbere, som maj 1542 blev forvist fra Bruxelles efter drab på Franois de Smet, som var ud af en familie, der talte flere kunstnere og tapetvævere. K. blev engageret som maler og kontrafejer af kongens udsending Thomas Thennicker i Brabant samtidig med tapetvæveren Anthonius da Corte. De ankom med 10 svende til Kronborg december 1577. K. skulle male patroner, dvs. kartoner, til tapeter, vævede i den teknik, som senere kaldes gobelin. Da tapetvæveren kort efter døde, overtog K. desuden ledelsen af dennes værksted, som allerede det første år udvidedes, så det beskæftigede 19 mand. Den første store opgave, betalt 1579, bestod af 20 tapeter på tilsammen mere end 550 kvadratalen, ca. 200 m2. til den daværende Store Sal på Kronborg. Tapeternes mål og motiver, der kendes fra regnskaberne, var alle fra Daniels Bog, heriblandt Susannas historie.

Kontrakten, 9.12.1581, på kongetapeterne lød på 43 tapeter med de 111, der var "konger før os". Serien kom til at bestå af 40 tapeter med fremstillinger af 100 navngivne konger, inklusive Fr. II og den lille prins, og tre jagtstykker. Hele denne serie, på nær et af kongetapeterne, var ifølge et Rosenborginventarium bevaret endnu i 1718. Bordhimlen, med allegoriske fremstillinger på det gode og retfærdige styre, er vævet med tråde af silke, guld og sølv. Dette pragtværk blev bragt til Sverige som krigsbytte i 1659 og undgik herved den skæbne, som størstedelen af K.s værker led ved de danske slotsbrande. K. signerede tapeterne med en krone og et B, for KronBorg, svarende til Bruxelles-værkstedernes berømte B-mærke. Det kan, tillige med den mulige forbindelse til familien de Smet, indicere, at K. blev uddannet i Bruxelles. Blandt de nærmeste forudsætninger for K.s tapeter var en serie med tronhimmel, der før 1555 blev udført for kejser Karl V til slottet i Bruxelles. K.s fremstillinger er præget af den fortælleglæde og detailrigdom, som er så karakteristisk for den nederlandske malerkunst.

Såvel planter og dyr, som slagscener og andre historiske episoder skildres livagtigt. Formentlig var det med henblik på lignende skildringer fra Frederik IIs liv, at K. sendtes til Varberg og Falkenberg for at afmale topografisk korrekte skildringer af syvårskrigens slagmarker. K.s vigtige beskæftigelse som portrætmaler kan i dag desværre kun vurderes ud fra 2 værker, portrætterne af Frederik II og prins Christian. Skildringen af den lille prins svarer ganske til tapetets og har uden tvivl tjent som forlæg hertil, mens portrættet af kongen er det tidligst kendte, danske eksempel på den gloriøse, officielle fremstilling af fyrsten. Den imposante skildring afslører kendskab til portrætter, udført til de habsburgske hoffer, i første række Tizians værker.

Genealogi

Knieper (de Knibber), Hans (Jan), -1577-1587, maler. *formentlig i Antwerpen, af Tycho Brahe omtalt som Johannes fra Antwerpen, kongens maler på Kronborg, ?2.11.1587 i Helsingør. ~med Marine Jehansen, ?efter 1.5.1588.

Uddannelse

Videre læsning

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links