Hausergade 34 ligger på Hausergade 34 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhuset er opført i 1857-58 for brændevinsbrænder M. Kleistrup. Bygningen er ikke ændret væsentligt i det ydre siden opførelsen, bortset fra facadens oliemaling, der omtales i 1886.

Beskrivelse

Hausergade 34 ligger i husrækken mellem Kultorvet og Hauser Plads. Kælder, stueetage og første etage anvendes til erhverv, mens de resterende etager anvendes til bolig. Bygningen er opført som et grundmuret hus i fire etager med høj udnyttet kælder og loft. Bygningen har seks fag og fremstår på facaden mod gaden med refendfuget, gråmalet facade i kælder og stueetage, mens resten er hvidmalet. Facaden mod gården er gulmalet. Kælder og stueetage adskilles af et bånd, ligesom anden og tredje etage. Stueetage og første etage adskilles af en kordongesims. På facaden mod gaden ses et vandret profileret led over vinduerne på første og anden etage. Facaden afsluttes af en hovedgesims. Taget er af skifer og røde teglsten med en skorstenspibe i rygningen samt fem kviste mod gaden og tre mod gården. Alle vinduer er traditionelt udførte korspostvinduer, hvor vinduerne i facaden mod gården har tværsprosser, dog med undtagelse af torammede vinduer i kælderen og trerammede vinduer i de yderste fag i facaden mod gården. Indgangspartiet med port, gennemgang til gård og trappeopgang sidder i yderste fag mod Hauser Plads. Derudover er der indgang til kælder og stueetage via en dør i det midterste fag. Porten er gråmalet, mens hoveddøren er sortmalet. Over både port og hoveddør ses et vinduesparti. På facaden mod gården er der, ud over portgennemgang, to døre med henholdsvis nedgang til kælder og opgang til bagtrappe. Alle døre mod gården er hvidmalede. I det indre er der adgang til alle etager via en trappe i den bagerste del af bygningen. Der er én lejlighed på hver etage. En trappe forbinder kælder og stueetage i den forreste del af bygningen. Grundplanen i lejlighederne har en traditionel planløsning med stuer en suite mod gaden, køkkener, badeværelser og mindre værelser mod gården. Interiørerne er præget af både nyere, glatte overflader og bevarede ældre overflader med plankegulve, stukkatur, fyldningsdøre med greb, vinduer med stormkroge og anverfer, bindingsværk og brystningspaneler. I kælderen ses hvælvinger.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Hausergade 34 knytter sig til beliggenheden i Rosenborgkvarteret og især til de omkringliggende gaders husrækker, hvor en række huse i stort set samme skala, form og materialeholdning dominerer. Ejendommen føjer sig ind i både Hausergade, Hauser Plads og Sankt Gertrud Strædes ældre husrækker og er således et væsentlig bidrag til det velbevarede gademiljø, der findes i området omkring Kultorvet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi i Hausergade 34 knytter sig i det ydre til den klassicistiske facade som et typisk eksempel på en københavnsk etageejendom fra midten af det 19. århundrede, hvilket understreges af den pudsede facade med refendfugning i den nederste del af bygningen, de vandrette facadebånd, den taktfaste placering af vinduerne og de svage reliefvirkninger. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den traditionelle planløsning med stuer en suite mod gaden og køkkener, badeværelser samt mindre værelser mod gaden.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Hausergade 34 knytter sig i det ydre til det klassicistiske udtryk, kendetegnet ved facadens klare og enkle formsprog med en regelmæssig, taktfast faginddeling, symmetrisk opdeling af facaden, markering af de horisontale linjer i form af spinkle bånd mellem etagerne, kraftigere kordon- og hovedgesims samt de tilbagetrukne ældre korspostvinduer, der tilsammen skaber en levende og harmonisk facadeflade med enkle dekorationer og reliefvirkninger. Hertil kommer det vandrette profilerede led over vinduerne på første og anden etage, der accentuerer det enkelte vindue uden det bryder den horisontale helhedsvirkning. Den arkitektoniske værdi understreges tillige af, at refendfugningen er underordnet den stramme, horisontale helhedsvirkning. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de mange ældre bygningsdetaljer, materialer og overflader, herunder særligt fyldningsdøre med greb og beslag, der giver dørene et elegant udtryk. Hertil kommer væg-, lysnings- og brystningspaneler samt stukkaturen i stuerne, der både understreger lejlighedernes repræsentative karakter og den historiske atmosfære.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links