Vestpalisaden på matr 7000æ og 5ak set fra N
.
Vestpalisaden krydser Mølvangvej set fra N
.
Vestpalisaden krydser Mølvangvej set fra SS
.
Palisaden ved Vestergade set fra N
.
Palisaden ved Vestergade set fra S
.
Palisaden på matr 2ac set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
300924
Sted- og lokalitetsnummer
170904-181
Anlæg
Hegn/gærde, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Palisaden i Jelling Sporene efter vikingetidens træpalisade, der har stået omkring monumentområdet, er de jordfyldte nedgravninger i undergrunden samt eventuelle rester af trækonstruktioner heri, der måtte være bevarede. Sporene ligger indenfor et 8 m bredt bælte, som er vist på det vedlagte matrikelkort. ********** Fortidsmindet er lyst på følgende matrikler (alle Jelling By, Jelling): matr.nr. 25e, 5ak, 5ca, 5d, 5dn, 5s, 5u, 5v, 9au, 9av, 9ax, 9ay, 10ba, 10l, 12a, 12aa, 14v, 15ai, 15au, 15f, 15s, 15u, 15y, 17h, 17m, 17n, 17s, 17x, 17z, 25f, 77a, 7000ap og 7000æ

Undersøgelseshistorie

2013
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2013
Tinglysning - KulturstyrelsenEfter de seneste undersøgelser i 2013, hvor der blev registreret bevaret træ i palisaden, blev det besluttet at frede de bevarede dele af palisadeforløbet (170904 – 158). Arealet som er omfattet af beskyttelsen efter museumsloven, er et 8 m bredt bælte, nemlig 4 m på hver side af midten af palisadens forløb. Sporene er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om en 100 m beskyttelseslinje uden om monumentet, fordi sporene ikke er synlige på jordoverfladen”.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links