Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322143
Sted- og lokalitetsnummer
030610-100
Anlæg
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sagnsten. Sten af granit, ca. 1,7 m høj og ca. 4,5 x 2,7 m stor, af uregelmæssig form. Toppen er rundet, men noget spids. Siderne er temmelig stejlt skrånende, og nordsiden bugter udad. Fra toppen og nedad findes mange sprækker, og på den nordlige side er et stort parti afsprængt. I stenens nordlige side er et aflangt hul, 50 cm langt, 16 cm bredt og 13 cm dybt. I stenens top findes mindst 5 skåltegn ca. 1 cm dybe og med 5-8 cm diameter. Stenen ligger på en mark, der tidligere var frugtplantage. Sagn: - En trold kastede stenen mod Værslev Kirke, men nåede ikke langt nok. På hver side sidder aftryk af hans hænder, og inde på stenen er begge håndfla- derne med alle fem fingre udstrakte. Trolden har også haft stenen oppe på sit knæ, for aftrykket af hans knæ og lår står tydeligt i stenen. Det har været en stor kæmpe, da man godt kunne lægge tre almindelige lår sammen, uden at de kunne fylde figuren. - På Venslev mark står en mandshøj sten med fodmærke. Den er kastet af en kæmpe fra Asnæs. - Stenen er kastet fra Store Fuglede mod Tømmerup Kirke, og hullet er da mærket af troldens fod, for han sparkede til stenen. - Stenen er sparket efter Kalundborg Kirke af en kæmpe på Sejrø.

Undersøgelseshistorie

2000
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2000
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2003
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Helleristning

Helleristninger er indhuggede billedmotiver i klippeflader eller på større sten og kan bl.a. forestille skibe, mennesker og hjulkors. Helleristninger forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt på Bornholm. Det er en udbredt antagelse, at mange af motiverne skal relateres til den kultiske og religiøse verden i bronzealderen, hvor solen spillede en væsentlig rolle. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links