Faktaboks

Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030155
Sted- og lokalitetsnummer
020307-239
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kilde, "Kirsten Piils Kilde". N-siden udformet som en 3-fløjet væg, hvoraf den midterste del er højere end sidefløjene. 4,4 x 3,2 m stort anlæg. 70 cm dyb sænkning med 4 trappesten ned til en 1,85 x 2 m stor bund. Midterpartiet er 2,25 m højt og 1,35 m bredt. På en 28 cm høj sokkel findes 2 søjler – en i hver side. Søjlerne er 1,55 cm høje og 26 cm brede og bærer et fladt, 3-kantet topstykke. Søjlerne omslutter 2 billedfelter, hvoraf det øverste måler 75 x 82 cm. Billedet indeholder et rokokomotiv i relief og følgende inskription: Øverst: FONS RESTAVRATVS MXMIV Det Kilde=væld som herut udlöb haver taget Nederst: Er af Kristine Piil först fundet og opdaget Ao 1583 Men nu til manges Lyst og Nötte sat i Stand ved Greve af Reventlau som Stiftsbefalingsmand CF 1750 På nederste billedfelt i midterpartiet et symmetrisk relief af 2 dragefisk, muslingeskal og ornamenter. Fra fiskenes hoveder et spy, 20 x 18 cm stort, som leder vandet til en muslingeformet skål, 90 x 65 cm stor, og videre til afløb i bunden af anlægget. Partiet mod Ø er 95 x 112 cm stort, med en sandstensflise, 48 x 58 cm stor, med følgende inskription: PVBLICI CAVSA RESTAVRAVIT BR:ET=GR: MDCCXXX V I Herunder et muslingerelief. Partiet mod V er som mod Ø. Heri en sandstensplade, 50 x 60 cm, med følgende inskription: BESTYRELSEN for GIENTOFTE – LYNGBY HOSPITAL – lod KILDEN PAANY ISTANDSÆTTE MDCCCCXVIII Det her beskrevne indgår i et større anlæg med bænke på begge sider og to trapper med gelænder op bag om kilden.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterHelligkilde
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ikke indmålt.

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links