Nordlige voldgrav, set fra VSV
.
Bro over voldgrav, set fra NØ
.
Sydvestlige voldgrav, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
041412
Sted- og lokalitetsnummer
100613-98
Anlæg
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrave omkring Baggesvogn Den østre ca. 150 m lange og indtil 20 m brede vandfyldte voldgrav, hvorover der er en ca. 4 m bred, stensat dæmning med kørevej. I fortsættelse af den østre voldgrav er den ca. 85 m lange og indtil 35 m brede vandfyldte nordre vold- grav samt den nordlige del af den vestre grav, der er ca. 30 m lang og 10-20 m bred. Gravene omslutter delvis den la- ve banke, hvorpå gårdens trefløjede hovedbygning ligger. Banken har især i syd stærkt skrånende kanter mod graven, og de ovenfor angivne mål er taget ved vandspejlet. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, eller henlæg- gelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig æn- dring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens sam- tykke.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links