Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
041410
Sted- og lokalitetsnummer
100608-65
Anlæg
Stenkiste, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.)

Original fredningstekst

Afdækket, stensat grav fra ældre romersk jernalder, indv. 1,60 x 0,70 m, ca. 0,90 m dyb. Kammerets vægge er opført af sten i 3 skift. Indbefattet i fredningen er kammerets 3 dæksten (med paksten) anbragt i oprindelig orden umid- delbart NV for graven. (Undersøgt af Vendsyssels hist. mus. 1968)

Undersøgelseshistorie

1968
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumOverpløjet og sløjfet stenbygget romertidsgrav i ager.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links