Hindsel
.
Hindsel
.
Hindsel
.
Hindsel
.

Hindsel ligger på Hindselsvej 24 i Struer Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Hindsel er i det ydre knyttet til hovedbygningens fremtræden som et eksempel på, hvordan barokken som byggestil kom til udtryk i Vestjylland i midten af 1700-tallet, hvilket især ses i de halvvalmede gavle samt i den stramme og symmetriske disponering af facaden mod både gårdsplads og haven, hvor de tre midterfag desuden er markeret af en gavlkvist. Hertil kommer den profilerede og hvidkalkede hovedgesims, som ligeledes er tidstypisk.

Der er desuden kulturhistorisk værdi relateret til sammenhængen mellem hovedbygningen med tre fløje, den brolagte gårdsplads og de to havemure i kampesten, som vidner om, hvordan et traditionelt herregårdsmiljø har været anlagt i relation til avlsgård og have.

I det indre er den kulturhistoriske værdi relateret til den bevarede planløsning i midterfløjen med forstue, spisestue, havestue og opholdsstue og den delvist bevarede grundplan i de to sidefløje med mindre rum, som dels er et tidstypisk træk for planløsninger på mindre herregårde i 1700- og 1800-tallet, dels er et udtryk for, hvordan bygningen har været anvendt tidligere. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder loftsbjælker, skorstenskerner, nicher, fyldingsdøre med gerichter, greb og hængsler samt brædde- og plankegulve, der vidner om den herskende smag både på opførelsestidspunktet og under forskellige ombygninger samt om bygningens status som hjem for den bedrestillede del af befolkningen.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Hindsels knytter sig i det ydre til den trefløjede hovedbygning, der med sin velproportionerede, symmetriske form, sin taktfaste faginddeling, de blanke og kalkede murflader og det stort set ubrudte halvvalmede tag udgør et helstøbt og harmonisk bygningsværk.

Der er desuden arkitektonisk værdi knyttet til bygningens farvesætning i form af mørkerøde mursten med hvidmalede detaljer på gavle, gavlkvist, vinduer, hovedgesims og skorstenspiber, der både skaber en kontrast mellem forskellige materialer og giver bygningen et festligt og fornemt præg.

Endvidere er der arkitektonisk værdi relateret til de to havemure i kampesten, der står som en rå kontrast til den finere trefløjede hovedbygning i mursten. Murene har en klar funktion som indhegning af haven, men er på samme tid arkitektonisk bearbejdet, som understreges af, at de følger landskabets krumning.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til hovedbygningens midterfløj med stuer en suite, hvor de sammen med de barokke fyldingsdøre med gerichter, loftsbjælker og plankegulve giver bygningens indre et fornemt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links