Hinnerups centrum er karakteriseret ved brud i bygningsskala, hvilket er med til at opdele byen. Området mellem Storegade og jernbanen var oprindelig stationsbyens industriareal og er kendetegnet ved store bygninger. Stationsbystrukturen knytter sig primært til husrækkerne langs Søndergade og den østlige side af Storegade, som er opført før år 1900. Omkring Storegade er der en lav bebyggelse opført i perioden 1900‑30. Husene omkring Fredensgade er opført efter 1930 og har karakter af klassisk villakvarter.

Af bemærkelsesværdige bygninger kan nævnes den tidligere jernbanestation, den tidligere realskole fra 1886 og det tidligere elværk, der var i funktion fra 1909 til 1995, tegnet af Ingeniørfirmaet Bruun & Sørensen A/S. Midt i byen ligger bindingsværkshuset Hinnerup Brogård. Det er antagelig fra sidste halvdel af 1600-tallet og er byens ældste hus. Dele af gården er bevaret og rummer egnsarkiv og mødelokaler.

Videre læsning

Læs mere om Hinnerup

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur