Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250967
Sted- og lokalitetsnummer
180304-153
Anlæg
Hjulspor, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2011 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr. nr. 2m og 3e Christianshede By, Bording. Ikast-Brande Kommune. Den Midtjyske Hærvej. Vifteformet system af hjulspor, der er orienteret N-S og NNØ-SSV, på en sydvendt skrænt i Kolpendal. Vejsystemet, der er 190 m langt, strækker sig 150 m NØ for og 40 m SV for matrikelgrænsen 2m/3e Christianshede By, Bording. Det er 145 m bredt i N og 25 m bredt i S. Systemets NØ hjørne ligger i et punkt 335 m Ø for matrikelgrænsen 2m/3e Christianshede By, Bordings skæringspunkt ved markvejen/brandbæltets sydkant. Systemets NV hjørne ligger i et punkt 190 m Ø for skæringspunktet. Fortidsmindet afgrænses i N af sydkanten af markvejen/brandbæltet syd for plantagen og i S af et bælte af hjulspor Ø-V, fredningsnr. 2509:66, og i øvrigt af vejsystemets ydre kanter. Vejsystemets østkant skær matrikelgrænsen 2m/3e Christianshede By, Bording, i et punkt 720 m NV for matrikelgrænsens skæringspunt ved skel mod Krogagervej (jernbanedæmningen). Systemets vestkant skær matrikelgrænsen 755 m NV for skellet mod Krogagervej.

Undersøgelseshistorie

1996
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenHulveje på skrænt omkring gravhøje
2015
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenDen Midtjyske Hærvej. Mindst 30 hjulspor i sydvendt hedeskrænt over en bredde på 200 m. Vejsporene er orienteret i et 140 m bredt bælte NNØ-SSV overlappende med en vifte af hjulspor NNØ-SSV, der breder sig fra 30 m i S til 125 m i bredden op mod plantagekanten i N. Sporene forløber over 180 m mellem plantagen og hjulsporsbæltet 180304-164 syd for. Herefter fortsætter de sporadisk mod SSV. Der er sat et fårehegn på tværs af den nordligste del af lokaliteten.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links