Fra Ø: nærbillede af krydset med lok. nr. 180304-163
.
Fra Ø og krydsende lok. nr. 180304-163
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250966
Sted- og lokalitetsnummer
180304-172
Anlæg
Hjulspor, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr. nr. 3a og 3g Godrum, Vrads, Silkeborg Kommune og matr. nr. 2m og 3e Christianshede By, Bording, Ikast-Brande Kommune. Vejsystem bestående af et bælte af hjulspor i bunden af Kolpendal Ø og V for Viborg Hovedvej. Hjulsporsbæltet, der er orienteret ØNØ – VSV, er 1600 m langt og 30-185 m bredt. Bæltet er bredest Ø for Viborg Hovedvej, hvor det deler sig i først to så til tre løb mod Ø, der er op til 35 m brede. Fortidsmindet afgrænses af Hjulsporsbæltets ydre kanter samt af plantagens kant ØNØ-VSV 560 m VSV for Viborg Hovedvejs vestskel og plantagekanterne ØSØ-VNV og NNØ-SSV 540 m resp. 400 m Ø for matrikelgrænsen 2m/3e Christianshede By, Bording. Hjulsporsbæltet krydses foruden Viborg Hovedvej af de to matrikelgrænser: 1. Hjulsporsbæltets nordkant skær matrikelgrænsen 3e Christianshede By, Bording/3g Godrum, Vrads’ skæringspunkt ved østskel mod Viborg Hovedvej. Bæltets sydkant skær matrikelgrænsen i et punkt 170 m ØSØ for punktet i hovedvejsskellet (punktet ligger midt i vejsporet fredningsnr. 2509:68). 2. Hjulsporsbæltets nordkant skær matrikelgrænsen 2m/3e Christianshede By, Bording, i et punkt 720 m NV for matrikelgrænsens skæringspunt ved skel mod Krogagervej (punktet i bæltets nordkant ligger 35 m Ø for det SØ hjørne af vejsporet, fredningsnr. 2509:67). Hjulsporsbæltets sydkant skær matrikelgrænsen 505 m NV for vejsskellet. Hjulsporsbæltet har ved ”1.” en bredde på 90 m (ved hovedvejsskel) og 55 m, og er op til 160 m bredt (2 løb) ved ”2.” Det er 180 m bredt (3 løb) i den østlige ende og 40 m bredt i den vestlige ende. Hjulsporsbæltet skærs af Viborg Hovedvej NNV-SSØ i 15 m’s bredde indenfor skel ekskl. 20 m anlægsareal i Ø og 15 m anlægsareal i V, et 45 m bredt ledningstracé NNØ-SSV med midte i bæltet 225m m V for skel mod hovedvejen, et 30 m bredt ledningstracé/ældre vej ØSØ-VNV med midte i bæltet 60 m V for skel mod hovedvejen, et 50 m bredt ledningstracé NNØ-SSV med midte i bæltet 270 m Ø for skel mod hovedvejen og et 30 m bredt ledningstracé NNØ-SSV med midte i bæltet 360 m Ø for skel mod hovedvejen.

Undersøgelseshistorie

2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenHulveje øst for og forløber for Viborg Hovedvej.
2015
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenEt hjulsporsbælte i et dalstrøg i hede. Vejen er orienteret i ØNØ-VSV og består af adskillige parallelle hjulspor og enkelte sidespor og krydses af Viborg Hovedvej. Vejsporet krydser Den Midtjyske Hærvej: hulveje og hjulspor NNV-SSØ retning parallelt vest for Viborg Hovedvej (lokalitet nr. 180208-216), et hjulsporsbæte N-S øst for hovedvejen (lokalitet nr. 180304-167) og hulveje og hjulspor NNØ-SSV længere mod Ø. Bæltet med hjulspor er c. 40-65 m bredt, bredest øst for Viborg Hovedvej. Sporet er vest for Viborg Hovedvej synligt fra den NØ-SV orineterede plantagekant i øst og c. 510 m frem til brandbæltet ca. 15 m vest for matrikelgrænsen ved hovedvejens vestlige kant. Øst for hovedvejen er sporene synlige fra 20 m (brandbælte) øst for matrikelgrænsen i hovedvejens østlige kant og over c. 700 m mod ØNØ og derefter synlige i samme retning i få spor til det NØ hjørne af heden.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links