Et udsnit af Bjørn Nørgaards skulptur Menneskemuren, som står foran Horsens Kunstmuseum, hvortil den har fra 2010 været udlånt.

.

Bronzeskulpturen Gestalt (Todesfigur) fra 1987‑88 af Christian Lemmerz ved Horsens Kunstmuseum.

.

Horsens Kunstmuseum har nationalt set en klar indsamlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet blev grundlagt i 1906 som en del af Horsens Museum, der i tidens ånd skulle være et museum for både kultur- og kunsthistorie. Hvad angår kunstafdelingen, var formålet ifølge formålsparagrafferne at »vække og vedligeholde sansen for kunst«, og samlingen skulle omfatte »nyere dansk kunst såvel maleri som skulptur. Antages kan dog lejlighedsvis ældre og udenlandsk kunst.« I dag fokuserer museet på den moderne, eksperimenterende kunst og lever dermed op til de målsætninger, der blev formuleret ved museets grundlæggelse.

Disse rammer blev fastlagt i 1984 i forbindelse med, at Horsens Museums kunstafdeling flyttede ud af den museumsbygning, der i perioden 1915‑25 var bygget til museumsformål. Kunstsamlingen flyttede ind i Pavillon Lunden, der i årene forinden, efter en brand, var blevet lavet om fra diskotek til byens kunstmuseum.

En eksplosiv udvikling i samlingen betød, at pladsen hurtigt blev for trang. Horsens Folkeblad igangsatte derfor i anledning af avisens 125-års jubilæum i 1991 et projekt, der skulle udvide Horsens Kunstmuseum, og i 1992 kunne en tilbygning på 1.700 m2 tages i brug. I 2007 blev museet udvidet igen, og i 2017 kunne museet indvie et nyt magasin og en yderligere udvidelse af museets udstillingsareal, reserveret til en af museets centrale kunstnere, Michael Kvium, som har rødder i Horsens.

Samlingen rummede indtil 1984 væsentlige værker af centrale danske kunstnere fra guldalderen og frem til 1930’erne samt en omfattende samling af Mogens Zielers værker (etableret 1977). Men siden 1984 har museet erhvervet samtidskunst, ligesom man har ønsket at opbygge større samlinger af centrale kunstnere. Her tog man udgangspunktet i kunstnere med rod i kredsen De Unge Vilde som Erik A. Frandsen, Christian Lemmerz, Lars Nørgård og Nina Sten-Knudsen samt som forudsætning for denne generation også kunstnere som Bjørn Nørgaard, Troels Wörsel og Kirsten Ortwed.

1990’ernes kunst er repræsenteret ved kunstnere som Peter Holst Henckel, Signe Guttormsen, Martin Erik Andersen, Sophia Kalkau og Anne Marie Ploug, mens kunstnere, der har markeret sig efter år 2000, udgøres af bl.a. Cathrine Raben Davidsen, Emil Westman Hertz, Nanna Abell, Christine Overvad Hansen og Nina Nowak.

En stor donation i 2015 har sikret, at billedhuggeren Ib Braase også er stærkt repræsenteret i samlingen.

Den internationale kunst har fundet vej til samlingen i form af værker af bl.a. J.G. Dokoupil, Ola Billgren, Olav Christopher Jenssen og Ian McKeever.

Foran Horsens Kunstmuseum, i parken Caroline Amalielund, står Bjørn Nørgaards Menneskemuren fra 1982, der er udlånt fra Statens Museum for Kunst og opstillet foran museet i 2010. På pladsen foran kunstmuseet står desuden Ib Braases skulptur Atelier »mellem grænser« som et supplement til museets meget omfattende Ib Braase-samling. Ud mod Carolinelundsvej står Christian Lemmerz’ skulptur Gestalt (Todesfigur).

Horsens Kunstmuseum er i dag en del af Museum Horsens, der også omfatter Horsens Museum, Fængselsmuseet samt Byarkivet i Horsens.

Videre læsning

Læs mere om kunstinstitutioner i Horsens Kommune

Se alle artikler om Billedkunst